Protonové centrum přijímá první pacienty

Proton Therapy Center Czech s.r.o. (PTC) přijímá první onkologické pacienty na protonovou terapii. Připojuje se k třem desítkám protonových center na světě, z hlediska vybavení je však absolutní světovou špičkou, jelikož používá nejmodernější metody ultrapřesného ozařování nádorů. Takto jsou vybavena pouze dvě další centra. Protonové centrum v Praze umožní také léčbu těch diagnóz, kde jsou možnosti současné radioterapie omezené.

PTC vede od léta profesor Manfred Herbst, patřící mezi nejuznávanější světové odborníky na protonovou léčbu, který předtím řídil Rinecker Proton Therapy Center v Mnichově.

Protonová terapie představuje revoluční metodu v léčbě nádorových onemocnění ionizujícím zářením. Používá k tomu urychlovač částic cyklotron, kde jsou protony urychlovány na dvoutřetinovou rychlost světla a poté směrovány do jednotlivých ozařoven. Výhodou působení protonů je maximalizace a distribuce dávky, urychlení léčby a menší ozáření zdravé tkáně, takže pacienti nemají po ukončení léčby závažné zdravotní potíže. Tato přednost je patrná zejména při ochraně zdravých tkání u dětí. PTC disponuje rovněž unikátním systémem fixace pacientů mimo ozařovací místnost, což umožní podstatné zvýšení kapacity oproti jiným centrům.

„Naše centrum patří k nejmodernějším zařízením svého druhu na světě a pro onkologicky nemocné s některými diagnózami nabízí unikátní léčbu, která dává naději na vyléčení a kvalitnější život po léčbě,“ přibližuje přínos nového zdravotnického zařízení MUDr. Jiří Kubeš, PhD, hlavní lékař pražského protonového centra a místopředseda výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky. PTC bude léčit především nádory mozku, prostaty, plic, slinivky, očí a rovněž novotvary v páteři. Protonové centrum  tvoří čtyři oddělení: protonová terapie, radiodiagnostika, nukleární medicína, klinická fyzika a oblast takzvaného patient managementu, tedy komplexní péče o pacienta.

Na všech odděleních pracují zkušení lékaři, zdravotní sestry, fyzici, radiologičtí asistenti i dozimetristé. Lékaři oddělení protonové terapie jsou v centru již od dubna 2012 a součástí přípravy byly i stáže na zahraničních pracovištích v UFPTI v Jacksonville na Floridě, UPENN ve Philadelphii, či CPO v pařížské Orsay.“

Více informací na www.ptc.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář