V IKEMu dostalo novou ledvinu už 5000 pacientů

Transplantcentrum má za sebou další velký milník – 14. 11. 2015 transplantovalo novou ledvinu 5000. pacientovi. Stalo se tak 49 let od historicky první transplantace ledvin, která odstartovala první program transplantací ledvin v tehdejším Československu.

Pacientem s “pořadovým“ číslem 5000 je sedmašedesátiletý Ladislav Rozsíval z Prahy. Onemocnění ledvin se u něj objevilo v roce 2000, od té doby se jeho zdravotní stav zhoršoval až ledviny přestaly fungovat a musela je nahradit pravidelná dialýza. „Na té jsem byl posledních čtrnáct měsíců. Bohužel, v rodině ani mém blízkém okolí se nenašel žádný vhodný dárce, tak mě lékaři zařadili na čekací listinu. Když mi pak volali z IKEMu, že pro mě mají novou ledvinu, byl to úžasný pocit. Je to pro mě nový start, konečně budu volný a můj život nebude jen od dialýzy k dialýze,“ popisuje Ladislav Rozsíval.

AUDIO: Jak se žije pacientovi před a  po transplantaci, to už nám řekl sám Ladislav Rozsíval.


Transplantace ledviny je dnes nejlepší metodou léčby selhání ledvin. „Výrazně zlepšuje především kvalitu života pacientů, kteří díky novému orgánu nemusejí docházet na časově a finančně velmi náročné dialýzy. V dnešní době – díky pokrokům transplantační medicíny – dokážeme transplantovat novou ledvinu téměř všem nemocným. IKEM je od svého počátku největším centrem, které každoročně provádí nadpoloviční většinu všech transplantací ledvin u nás – ledvinu transplantujeme průměrně pěti pacientům týdně,“ vysvětluje přednosta Transplantcentra IKEM MUDr. Pavel Trunečka, CSc.

Velký nárůst zaznamenaly transplantace ledvin od žijících dárců. Těch dnes ročně provádíme okolo 50-60. „Pro pacienty se selháním ledvin to znamená mnohem lepší dlouhodobé výsledky, většina takových ledvin funguje mnohem lépe a déle než od zemřelých dárců. V roce 2012 jsme program transplantací ledvin od žijících reorganizovali, zavedli jsme některé nové metody včetně párových výměn ledvin a řetězových transplantací. Přestože se nám podařilo počty skokově zvýšit o stovky procent, je to stále málo – sotva pětina všech transplantací ledvin. V porovnání se západní Evropou je jasně vidět, že máme ještě co dohánět – tam totiž tvoří transplantace ledvin od živých dárců někdy až polovinu,” říká přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS.

Transplantace ledvin je nejlepší možnou metodou léčby chronického selhání ledvin. To v Česku postihlo již téměř 11 000 lidí. Mnoho lidí ale netuší, že mají poškozené ledviny. Přitom pečlivé vyšetření může oddálit dialyzu a také transplantaci.
Přesto pacienti po transplantaci žijí běžný život a mohou pracovat.

AUDIO: Co říká o transplantacích ledvin přednosta Kliniky transplantační chirurgie docent  Jiří Froněk.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář