V počtu obézních lidí převyšujeme evropský průměr

Šárka Svobodová z Ambulance III. Interní kliniky Fakultní polikliniky VFN vidí obezitu jako velmi vážný problém.

Je podle Vás obezita nemoc?

Ano, obezita je závažná, většinou polygenně podmíněná nemoc. Bylo prokázáno více než 600 různých genů, které se podílí na vzniku a rozvoji obezity ze 40 – 70%.  I když je toto číslo poměrně vysoké, nelze přičítat nárůst výskytu obezity posledních desetiletí v populaci pouze dědičným vlohám. Ty se nemohly během posledních 30 let nijak významně měnit. Je zřejmé, že se na vzniku tedy podílí i mnoho dalších faktorů zevního prostředí (strava, nedostatek pohybové aktivity, stres, apod).

Co by měl jako první udělat člověk, který chce řešit svoji váhu?

Nejprve by se měl každý nad sebou zamyslet a zhodnotit svůj dosavadní životní styl. Jeho správná analýza je vždy základním předpokladem úspěšné redukce hmotnosti. Jen dobré monitorování vlastního jídelníčku a pohybové aktivity u těch, kteří s hubnutím začínají, vede většinou k poměrně rychlému krátkodobému poklesu váhy. To bývá dobrý začátek a výborná motivace k dalšímu snažení. Dalším krokem je tedy konzultace s odborníkem, jehož postupy jsou zcela individuální a probíhají většinou ve spolupráci s lékařem. Ten má k dispozici i nepříliš rozsáhlé spektrum léků, které slouží vždy jen jako pomocná berlička – přesto významná. Jindy je třeba využít spolupráce klinického psychologa. Nedílnou součástí komplexní obezitologické léčby může být i chirurgické řešení. 

Jak se podle vašich zkušeností vyvíjí situace v České republice? Přibývá obézních lidí, je to hrozba i do budoucna?

Obezita, která je nazývána celosvětovou epidemií 3. tisíciletím, postihuje významně i Českou republiku. V ČR trpí obezitou podle oficiálních zdrojů více jak 25 % dospělé populace. Když však sloučíme výskyt nadváhy a obezity, dojdeme k číslu, které přesahuje 70%. To jsou hodnoty převyšující evropský průměr. Za zvláště alarmující fakt považuji, že se výskyt obezity a nadváhy posouvá do mnohem mladšího věku. A s tím souvisí daleko záchyt dalších závažných onemocnění, která s obezitou velmi úzce souvisí u mnohem mladších jedinců (cukrovka, srdečně-cévní i nádorová onemocnění). Dnes není výjimkou pacient v adolescentním věku, který trpí cukrovkou či se léčí na vysoký krevní tlak v důsledku obezity. 

Jaké jsou největší zdravotní hrozby spojené s obezitou?

Výskyt obezity významně zvyšuje pravděpodobnost pozdějšího rozvinutí tzv. metabolického syndromu (tj. dalších úzce provázaných onemocnění jako je např. cukrovka, vysoký krevní tlak či vysoká hladina cholesterolu a dalších lipidů v krvi) se všemi jeho důsledky, jako je například rychle se rozvíjející ateroskleróza. Velmi rizikovým pacientem je především ten, u kterého je přítomna obezita tzv. mužského typu, někdy se popisuje jako “typ jablíčko“, tedy kdy má výrazně vyšší obvod pasu (u žen nad 88 cm a u mužů nad 102 cm). Již přítomnost tohoto faktoru by tedy měla znamenat zvýšenou pozornost jak ošetřujícího lékaře, tak pacienta samotného a měla by být dostatečnou motivací k zásadnímu zásahu v oblasti životosprávy, která povede k redukci hmotnosti.

(www.nebuduobezni.cz)

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář