Pacientů se zeleným zákalem u nás přibývá

Počet ambulantně léčených pacientů se zeleným zákalem neboli glaukomem  rok od roku stoupá. Nejvíce pacientů je ve věku nad 65 let, ale výjimkou nejsou ani děti a dorostenci.

Zelený zákal je hlavní příčinou nevratné slepoty na celém světě. Příčina zeleného zákalu není známa a toto onemocnění je zpravidla nevyléčitelné. I když nelze ztracený zrak vrátit, včasná diagnóza a správná léčba dokážou oddálit progresi onemocnění.

Přibližně 60 milionů lidí na světě žije s glaukomem a bohužel polovina z nich o své nemoci neví. S cílem zvýšit povědomí veřejnosti o zeleném zákalu je vyhlášen týden od 8. do 14.března 2015 Světovým týdnem zeleného zákalu.

Glaukom je skupinou očních onemocnění, která vedou k postupnému poškození zrakového nervu. Zdravý zrakový nerv je důležitý pro přenos informací z oka do mozku. Zvýšený nitrooční tlak je rizikovým faktorem pro rozvoj zeleného zákalu.

„Zelený zákal je znám jako „tichý zloděj zraku“, protože se může rozvíjet bez jakýchkoliv nápadných příznaků. Pacient může přijít o 40% zraku, aniž cokoliv zpozoruje. Pravidelné vyšetření očí je proto zásadní k zachycení zeleného zákalu a k předcházení nevratných změn,“ uvádí MUDr. Petr Mlčák z Oční kliniky FN Olomouc a dodává: „U většiny lidí se obvykle objevuje pouze několik příznaků primárního glaukomu s otevřeným úhlem nebo se neobjevují žádné. Prvním příznakem často bývá pomalá ztráta bočního (periferního) vidění, která může zůstat bez povšimnutí až do okamžiku významné ztráty zraku“.

AUDIO: Tichého zloděje zraku nám představí MUDr. Petr Mlčák z Oční kliniky FN Olomouc.

 

Existují dva hlavní typy zeleného zákalu. Primární glaukom s otevřeným úhlem se objevuje, je-li odtok z přední oční komory příliš pomalý, což způsobuje zvýšení nitroočního tlaku. Ten způsobuje až 90% všech případů glaukomu. Příznaky bývají často odhaleny až v pokročilém stadiu.

Glaukom s uzavřeným úhlem se objevuje, když se úhel mezi duhovkou a rohovkou zúží nebo zcela uzavře. Důsledkem toho nitrooční tekutina z oka obtížně odtéká, což způsobuje náhlé zvýšení tlaku v oku. Tento typ glaukomu se vyskytuje častěji u Asiatů a dalekozrakých lidí (nosí brýle do dálky s kladnými dioptriemi). Příznaky mohou zahrnovat bolest hlavy (téměř vždy jednostrannou), bolest očí (zpravidla jednoho oka na stejné straně, na které bolí hlava), pocit na zvracení, zvracení, vidění duhových kruhů kolem světel v noci a rozmazané vidění (zpravidla na jednom oku, které může bolet).

Léčba zeleného zákalu je nejúčinnější v počátku,  kdy  se odhalí nebo zpomalí progresivní ztráta zraku. Jelikož jde o chronické onemocnění, je léčba dlouhodobá a u většiny pacientů trvalá. Nejběžnější léčbou je pravidelné kapání očních kapek. Méně se používají tablety k vnitřnímu užití. Dle typu glaukomu lze provést některý z laserových výkonů. Není-li léčba účinná, přistupuje se k operaci glaukomu. Všechny uvedené léčebné možnosti lze kombinovat.

AUDIO: Glaukomem onemocněl i bývalý pilot inženýr Pavel Hosnedl. Poslouchejte.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář