Zjistěte, zda nejste jednou z obětí epidemie třetího tisíciletí

Vyšetřením diabetu zahajuje preventivní program Zdraví národa další rok své existence. Po celý duben 2015 mohou zájemci využít bezplatného vyšetření na toto závažné civilizační onemocnění, a to v kterékoli odběrové místnosti společnosti synlab. I bez objednání je možné přijít, nechat si odebrat krev a očekávat výsledek, který přijde poštou domů, nebo k ošetřujícímu praktickému lékaři.

Epidemie, která zasáhla i Českou republiku

Počet diabetiků v České republice stále stoupá, a to u všech typů cukrovky. Příčinou je podle České diabetologické společnosti zlepšení diagnostiky diabetu, neustálé zkvalitňování lékařské péče, zlepšení informovanosti odborné i laické veřejnosti, ale také narůstající počet autoimunitních chorob, stárnutí populace a hlavně nezdravý životní styl. S cukrovkou se v České republice léčí více než 860 tisíc pacientů, jejichž počet každý rok roste. Za posledních 10 let v České republice jejich počet vzrostl více než o 150 tisíc pacientů. Více než 25 tisíc lidí každý rok tomuto onemocnění podlehne. Nejvíce z nich se léčí z cukrovky 2. typu prostřednictvím některé z diabetických diet a antidiabetik podávaných ve formě tablet (PAD). Téměř 220 tisíc pacientů je v léčbě odkázáno na užívání inzulínu, nebo inzulínu a PAD, další pacienti musejí dodržovat speciální dietní režim.

Málokdo ví, že s diabetem lze, do jisté míry, úspěšně bojovat prevencí. Hlavními předpoklady jsou racionální stravování, udržování optimální váhy a dostatečné pohybové aktivity. V případě, že se již diabetes projeví, je nutné řídit se pokyny lékaře a dodržovat základní pravidla. V takovém případě lze diabetes „držet na uzdě“ a vyhnout se mnoha problémům, které s sebou přináší – poškození ledvin, oční sítnice nebo takzvané diabetické noze.

Stačí přijít a nechat se vyšetřit, výsledky přijdou poštou i s komentářem

Pro všechny, kdo chtějí zjistit, jak je to s cukrem v jejich krvi a zda netrpí počínající, nebo dokonce pokročilou formou diabetu, se nyní nabízí jedinečná možnost. V rámci preventivního programu Zdraví národa mohou přijít v dubnu 2015 do kterékoli odběrové místnosti společnosti synlab a zde ve spolupráci s odborným personálem vyplnit žádanku a podstoupit odběr krve. Vzorky se následně v laboratořích společnosti synlab analyzují nejmodernějšími metodami a výsledky obdrží pacienti poštou domů (nebo ke svému praktickému lékaři, pokud udali jeho adresu) i s komentářem. Ten je upozorní, když se ve výsledku ukáže cokoli, čemu je nutné věnovat pozornost, případně péči. Následně je potřeba dodržet pokyny z výsledků – především navštívit svého praktického lékaře, výsledky s ním konzultovat a domluvit další postup dodatečných vyšetření či léčby.

Základní pravidla, když se chystáte na odběr krve:

  • Den před odběrem ani v den odběru se nedoporučuje fyzicky náročné cvičení – mohlo by způsobit zkreslení výsledků.
  • Den před odběrem kolem 16 hodiny omezte přísun některých potravin (alkohol, čokoláda, ořechy). Vhodná je spíše lehká strava.
  • Pokud lékař nerozhodne jinak, odběr krve či jiného vzorku se provádí ráno.
  • K odběrům se dostavte na lačno, zároveň je ale dobré před odchodem z domu vypít větší množství (přibližně čtvrt litru) vody nebo neslazeného čaje.
  • Žádanku na odběr si můžete vyzvednout přímo v odběrovém místě společnosti synlab.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář