IKEM je na cestě k přelomu v léčbě dibetu 1.typu

Žádné injekce inzulínu, žádná závislost na jeho pravidelném podávání, žádné měření hladiny glukózy, žádná hrozba dalších vážných přidružených komplikací. To je sen téměř 60 000 pacientů v České republice, kteří trpí diabetem 1. typu – tedy typem diabetu, kdy postupně odumírají ve slinivce břišní buňky, které za normálních okolností u zdravého člověka tvoří tělu vlastní hormon inzulín. Vědcům z Institutu klinické a experimentální medicíny se podařilo tento proces zvrátit. Našli mechanismus, kterým lze přeprogramovat buňky, které tvoří trávicí enzymy na buňky produkující inzulín. Pacientům s diabetem 1. typu tak dávají naději na úplné uzdravení. Získali za to dokonce prestižní ocenění Discovery Award za rok 2015.

Týmu vědců z Institutu klinické a experimentální medicíny se projektu RNDr. Tomáše Koblase, PhD., pod vedením prof. MUDr. Františka Saudka, DrSc., věnuje usilovně 2 roky. „Tento výzkum otevírá novou možnost v oblasti buněčné léčby diabetu, založenou na využití vlastních buněk pacienta a jejich bezpečné přeměně na buňky produkující inzulín s použitím molekul syntetických mediátorových RNA. Jedná se o postup, který je velmi bezpečný. Do teď podobné výzkumy využívaly pro přeprogramování buněk virové nosiče, ty jsou ale problémové a mohou eventuálně spustit i rakovinotvorné procesy. Naše metoda je v tomto ohledu bezpečná, využívá jen tělu vlastní mechanismy, které buňky nepoškozují. Jsme ale teprve na začátku, na úrovni buněčného testování. V horizontu několika měsíců bychom rádi začali s testováním na zvířecích modelech, které ještě lépe ukáží, jak by vše mohlo fungovat za podmínek odpovídajícíchc pacientům s diabetem. K prvním pacientům by se pak tato metoda léčby, pokud bude vše probíhat podle nejideálnějšího scénaře, mohla dostat v horizontu 5 let,“ vysvětluje RNDr. Tomáš Koblas, PhD. z Laboratoře Langerhansových ostrůvků Centra experimentální medicíny IKEM.

Pokud by se podařilo vše uvést do praxe, mezi aplikací specifických traskripčních faktorů do buněk pankreatu a uzdravením pacienta, by uplynuly pouhé dva týdny. „Přeměna buněk je relativně rychlá. Buňky, které původně tvořily trávicí enzymy, se dokáží rychle transformovat na buňky, které produkují inzulín. Navíc, samy si najdou i nejbližší vlásečnicové cévy, do kterých pak tento hormon mohou uvolňovat. Nové, přeměněné beta-buňky se navíc, podle našich výzkumů, chovají úplně stejně jako ty u zdravého člověka – dokáží produkovat přesně tolik inzulínu, kolik tělo potřebuje a navíc i v čase, kdy je to potřeba, tedy v závislosti na jídle a tělesném stavu,“ doplňuje RNDr. Tomáš Koblas, PhD.

Za tento výzkum převzal RNDr. Tomáš Koblas, PhD. 27. 9. 2016 dokonce prestižní ocenění Discovery Award za inovativní počin v oblasti biomedicíny. To každoročně uděluje společnost Novartis mladým výzkumníkům do 40 let, kteří se zasloužili o výjimečný posun na poli výzkumu v oblasti medicíny a farmacie. „Pro IKEM a především pro Centrum diabetologie i Centrum experimentální medicíny je zisk Discovery Award 2015 formou ocenění výzkumné experimentální práce, kterou se v IKEM daří realizovat. Pro celý kolektiv je to dobrý stimul k pokračování v dalším výzkumu, který se snaží především zlepšit kvalitu života pacientů, kteří jsou teď odkázáni k doživotnímu injekčnímu užívání inzulínu nebo náročnou transplantaci inzulín produkující tkáně. Jsem velmi pyšný, že se našim vědcům daří přicházet s novými postupy a měnit tak zažité limity a hlavně – posouvat hranice medicíny zase o kus vpřed,“ shrnuje ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny MUDr. Aleš Herman, Ph.D.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář