Akutní poškození ledvin

Ledviny jsou životně důležitým orgánem. Filtrací krve odstraňují z těla odpadní produkty metabolizmu a udržují stabilitu vnitřního prostředí. Každý den očistí 180 litrů krve, což znamená, že očistí celou krev až 50 x za den.

Akutní poškození ledvin představuje náhlý pokles nebo úplnou ztrátu schopnosti ledvin plnit své funkce v organizmu. V těle se tak hromadí odpadní a toxické produkty metabolizmu, je narušena schopnost regulovat množství vody v těle.  Ročně zemřou 3 miliony pacientů na akutní selhání ledvin celosvětově. Výskyt tohoto onemocnění stále narůstá, postihuje 7% nemocných v nemocnici a téměř každého druhého nemocného na jednotkách intenzivní péče. Pokud není onemocnění včas rozpoznáno a léčeno, může být smrtelné. Každý desátý pacient, který prodělá těžkou formu akutního selhání ledvin, vyžaduje doživotní léčbu umělou ledvinou.

Mezi nejčastější příčiny akutního poškození ledvin patří těžké infekce, dehydratace, šokové stavy, velké operační výkony u rizikových pacientů a léky, které jsou vůči ledvinám toxické. Bohužel nemá akutní pokles funkce ledvin v počátečních fázích typické příznaky. Jedním z prvních projevů může být pokles tvorby moči. Poškození ledvin lze posoudit vyšetřením krve a moči.  Ve vysokém riziku jsou lidé s chronickým onemocněním ledvin, cukrovkou, vysokým krevním tlakem, srdečním selháním a závažným onemocněním jater.

Vzniku akutního poškození ledvin lze však účinně bránit. Především rizikoví pacienti musí v době akutních onemocnění (např. infekce, průjmy, zvracení) dbát na dostatečný příjem tekutin a konzultovat s lékařem seznam užívaných léků a další postup. Pokud již akutní poškození ledvin vznikne, lze ho úspěšně léčit jen při odstranění vyvolávající příčiny. Rozhodující je včasné zahájení bezodkladných léčebných opatření (například rehydratační léčba, vysazení léků, které mohou ledviny poškodit). Těžké formy vyžadují léčbu dialýzou.

 

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
přednosta Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN,
místopředseda České nefrologické společnosti,
člen správní rady České nadace pro nemoci ledvin
e-mail: vladimir.tesar@lf1.cuni.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář