Alergie a astma: Do deseti let bude v Evropě skoro každý druhý člověk alergik

U nás se vyskytuje asi třicet procent lidí s nějakou formou alergie. Statisíce lidí u nás trpí astmatem – většinou po celý svůj život – a počet nemocných stále stoupá.

A proč jsou právě astma a alergie dávány tak úzce do souvislosti? „Spojení astmatu a alergie je logické právě proto, že astma je velmi často spojeno s alergií a alergie a astma se často řeší společně,“ vysvětluje profesor Petr Pohunek.

Průduškové astma je jednou z velmi častých chronických nemocí. U nás postihuje celkově asi 800 000 jedinců, jeho výskyt v dětském věku dosahuje až 12 % dětské populace. Astma zatěžuje svého nositele hlavně opakovanými stavy dušnosti, které jsou důsledkem tzv. průduškové hyperreaktivity. Průdušky pacienta s astmatem mají schopnost se nepřiměřeně stahovat a zužovat v odpověď na různé podněty, jakými jsou např. virové respirační infekce, kontakt s vzdušnými alergeny nebo některé dráždivé látky v prostředí. Neléčené astma může svého nositele velmi významně omezovat a dokonce i ohrožovat těžkou dušností, nedostatkem kyslíku a je schopno způsobit i smrt.

Moderní léčba

Výzkum mnoha odborníků na celém světě se již několik desetiletí soustředí především na detailní poznání mechanismů, které k astmatu vedou a na možnosti ovlivnění jeho průběhu a prognózy. Velmi důležitým vědeckým přínosem byly výsledky studií z 80. a počátku 90. let 20. století, které ukázaly, že průdušková hyperreaktivita je důsledkem chronického alergického zánětu stěny průdušek a že potlačení tohoto zánětu může projevy astmatu významně mírnit, zabránit závažným stavům a umožnit nemocným žít v podstatě normální kvalitní život včetně plné pracovní schopnosti a fyzické aktivity. Původní léčebný přístup, kdy se astma léčilo pouze pomocí léků rozšiřujících průdušky při akutních potížích, byl nahrazen dlouhodobou preventivní protizánětlivou léčbou, která v průběhu a prognóze astmatu přinesla zcela zásadní změnu.

Průduškové astma je nemoc mnoha tváří . O tuto nemoc se u nás starají nejčastěji alergologové a pneumologové. Zatímco alergolog může posoudit alergologické souvislosti a příčiny, pneumolog zpravidla řeší vážné stavy spojené s infekcí, dechovou nedostatečností a další komplikace. Alergolog může využívat metody léčby jako je alergenová desensibilizace, léčit anafylaxi, léčit alergickou rýmu, z níž se může astma vyvinout, pečovat o atopický ekzém a jiné alergie. Pneumolog má možnosti hospitalizovat nemocné, a to včetně umístění na respirační jednotce intenzivní péče. Obě odbornosti se tak doplňují ve prospěch pacienta.

AUDIO: Na astma reagují naši přední odborníci – poslouchejte.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář