Právo na zdraví

Dnes zahájila činnost Kancelář Ombudsmana pro zdraví – nezávislé centrum pro informace, poradenství a zprostředkování pomoci pacientům a pracujícím ve zdravotnictví. Iniciací k jejímu založení se stala řada konkrétních příkladů, kdy byla v důsledku nekoncepčnosti systému zdravotnictví překročena, či dokonce ignorována, práva jednotlivců nebo skupin pacientů. A to i přes platné zákony, protože lidé – ať již pacienti či na druhé straně zdravotníci, svých práv neumí využít nebo o nich ani nevědí.

„Projekt vznikl na základě zkušeností a dosavadní práce Nadačního fondu Stránský, který se s podobnými osudy za dobu svého působení často setkává. Vyhráli jsme například spor, díky němuž se pacienti s roztroušenou sklerózou dočkali léčby i její úhrady, která jim byla nemocnicí odmítnuta,“ uvedl MUDr. Martin Jan Stránský, M. D., FACP, zakladatel Kanceláře Ombudsman pro zdraví (foto). „Zárukou objektivity ke všem podáním je politická i finanční nezávislost kanceláře. Díky svým právním poradcům a partnerství s řadou spolků a pacientských organizací je pak schopna ujmout se téměř jakéhokoli případu a podat skutečně propracované a nezávislé doporučení,“ upřesnil dále lékař.

Na Kancelář Ombudsmana pro zdraví se mohou obracet jednotlivci, firmy, spolky, nadace, lékaři a další zdravotníci, stejně jako zdravotnická zařízení. K podání mohou využít elektronické formuláře na stránkách www.ombudsmanprozdravi.cz, e-mailu s adresou ochrance@ombudsmanprozdravi.cz a klasické pošty zaslané na adresu Kancelář Ombudsmana pro zdraví, Národní 11, 110 00 Praha 1. Nezbytnou součástí e–mailového a listového podání je však vyplnění staženého formuláře, který pomůže pracovníkům kanceláře v orientaci. Informační, poradenské a zprostředkovatelské služby Kanceláře Ombudsman pro zdraví jsou bezplatné. K vzájemnému předávání zkušeností a k diskusi pak slouží Facebook Ombudsman pro zdraví a Twitter.

Mezi partnerskými organizacemi, které se již dlouhodobě zabývají zlepšováním životní úrovně skupin pacientů s různými diagnózami, zvyšováním životní úrovně či právy občanů České republiky, jsou například: Národní rada osob se zdravotním postižením, Český svaz žen, Život 90, Aliance žen s rakovinou prsu, Fokus Mladá Boleslav či Dobrý skutek. Kancelář Ombudsmana pro zdraví navázala rovněž spolupráci s Pro bono aliancí, zprostředkovatelem advokátních služeb pro lidi v prokazatelně finančně tíživé situaci.

 

Hlavním cílem Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je posunout podmínky ve zdravotnictví na takovou úroveň, aby se jednoho dne stala nadbytečnou.

AUDIO: Kancelář Ombudamana pro zdraví představí její zakladatel lékař Martin Jan Stránský a právník Ondřej Dostál.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář