Aplikace EDA PLAY trénuje dětské oči a zručnost

Nezisková organizace Raná péče EDA ve spolupráci s digitálním studiem Sugar and Ketchup vytvořila EDA PLAY, aplikaci pro iPad, která pomáhá trénovat zrak a jemnou motoriku dětí už od jednoho roku. Aplikace vznikala pod dohledem odbornic na zrakové vady a péči o děti se speciálními potřebami.  Vývoj EDA PLAY podpořila Nadace Vodafone Česká republika.

„Aplikace EDA PLAY interaktivní hrou motivuje dítě ke sledování děje na displeji tabletu a k plnění úkolů. Vizuální i zvukové zpracování podporuje koordinaci ruky a oka. Navíc aplikace nabízí takové možnosti obrazového nastavení a obtížnosti úkolů, aby s aplikací bez problémů mohly pracovat i děti se speciálními potřebami,“ vysvětlila Petra Cihlová, ředitelka Rané péče EDA, obecně prospěšné společnosti, která poskytuje podporu a pomoc rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Na tvorbu obrázků i úkolů pro malé hráče dohlížely zkušené odbornice na trénování zraku Markéta Skalická, Alice Pexiederová, Martina Vaňkátová a Martina Herynková. “Jejich rady, stejně jako podněty od dětí, které aplikaci testovaly, pro nás byly nesmírně důležité. Překvapením byla například pravidla pro ilustrace. V běžném životě, bez zdravotních hendikepů nebo zrakových vad, si neuvědomíte, že obrázek psa nebo auta nemusí být pro každého čitelný tak, aby viděl skutečně psa nebo auto. K tomu se musíte potýkat s bezbřehostí dětské fantazie,“ prozradil spoluzakladatel studia Sugar And Ketchup Jan Trnka.

 

 

EDA PLAY funguje na přístrojích iPad a je dostupná v české a anglické jazykové mutaci. Aplikaci pořídíte za cenu 4,99 USD v iTunes App (https://itunes.apple.com/sg/app/eda-play/id633272369?mt=8). Veškerý výnos z prodeje aplikace bude použit pro neziskovou činnost Rané péče EDA nebo pro další rozvoj aplikace. Vývoj EDA PLAY umožnil grant Technologie pro společnost Nadace Vodafone Česká republika. „Aplikace EDA PLAY je příkladem rostoucí podpory, kterou Nadace Vodafone nabízí společensky prospěšným projektům, využívajícím inovativním způsobem informační technologie. Tým EDA PLAY nás oslovil profesionalitou a praktickým uchopením aplikace s důrazem na uživatelskou zkušenost,“ řekl ředitel Nadace Vodafone Ondřej Zapletal a dodal, že díky anglické verzi má aplikace potenciál zlepšovat dovednosti milionů dětí.

 

Aplikace EDA PLAY

  • Pomáhá dětem se zrakovými vadami trénovat zrak a současně dětem s motorickými vadami trénovat jejich jemnou motoriku.
  • Díky správně provedenému tréninku může být dosaženo v určitých případech zrakových vad 50 až 100 % normálního vidění.
  • Jednou z unikátních funkcí aplikací je zaznamenávání práce dítěte na tabletu, což umožňuje rodičům i terapeutům sledovat vývoj dítěte a následně pomoci zkvalitnit jeho život.
  • Aplikace je dostupná v české a anglické mutaci.
  • Výtěžek z prodeje aplikace plyne na činnost neziskové organizace Raná péče EDA, o.p.s.

 

www.ranapece.eu

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář