Hrozí zrušení praktických pediatrů?

Praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD) zná každý. Právě k praktickému pediatrovi je dítě registrováno ihned po odchodu z porodnice a až do adolescence k tomuto lékaři dochází. Podle údajů Českého statistického úřadu žije v České republice více než 1. 965 000 dětí ve věku od 0 do 18 let.1 Jaké důsledky může mít pro téměř dva miliony českých dětí zrušení oboru praktických pediatrů, které navrhuje novela Ministerstva zdravotnictví?

Proti novele ostře vystupují jednak rodiče dětí, kteří svůj nesouhlas vyjadřují podpisem petice proti rušení oboru, již k dnešnímu dni podepsalo přes 105 000 signatářů. Také část odborné veřejnosti s rušením oboru PLDD nesouhlasí.

Své negativní stanovisko k postupu Ministerstva zdravotnictví vyjádřily organizace a odborné společnosti, mj. české zastoupení Dětského fondu OSN – UNICEF; česká kancelář Světové zdravotnické organizace (WHO); dr. Gottfried Huss, prezident ECPCP (Evropské konfederace primárních pediatrů – European Confederation of Primary Care Paediatricians). Na zasedání ECPCP v listopadu loňského roku v Praze připojili přítomní lékaři z členských evropských zemí své podpisy pod petici za zachování oboru PLDD.

Za výbory českých odborných společností podpořili zachování oboru PLDD MUDr. Petr Tláskal, CSc., předseda Společnosti pro výživu;  prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., PhD., předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP; MUDr. Pavla Křížová, CSc., předsedkyně Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP; MUDr. Petr Kümpel, místopředseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP; MUDr. Pavel Kabíček, CSc., předseda České společnosti dorostového lékařství ČLS JEP; doc. MUDr. Jana Hamanová, CSc., čestná předsedkyně České společnosti dorostového lékařství ČLS JEP; doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP; prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc., předseda České společnosti gynekologie dětí a dorostu ČLS JEP; předseda MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory; MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR; MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR; MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR.

„Výbor Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP nesouhlasí se záměrem sloučit klinický obor dětské lékařství s oborem praktické lékařství pro děti a dorost (PLDD) do jednoho oboru pediatrie. Existuje mnoho důvodů a také důkazů k dalšímu posilování primární péče ve zdravotním systému v ČR. Obor PLDD je jedním ze dvou hlavních pilířů primární péče a v České republice v současné době neexistuje alternativa,“ říká doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.

Mezi nejsilnější argumenty odpůrců novely patří tyto:

1.    Praktičtí dětští lékaři se starají v první linii o 20 % populace a potřebují k tomu stabilní systém, včetně adekvátního vzdělávání.
2.    Zrušením oboru PLDD přestanou být praktičtí dětští lékaři součástí primární péče a celý systém se může rozložit.
3.    Práce PLDD je zčásti odlišná od práce nemocničního pediatra a právě tyto odlišnosti jsou ve vzdělávání po společném studiu akcentovány.
4.    je potřeba odlišit pediatrii jako specializovaný obor medicíny a péči o dítě, která obnáší i péči o dítě zdravé, péči o dítě v kontextu jeho rodinných, sociálních a kulturních specifik – to je právě náplní práce pediatra-praktika.
5.    Sloučením oborů by obě odbornosti ztratily prostor pro dostatečnou specializovanou přípravu, z obou oborů by musely být pokráceny určité odborné stáže tak, aby se vše vešlo do společné přípravy, a celkově by došlo k méně intenzivní a méně specifické přípravě.
6.    Praktický pediatr je nositelem preventivní péče, která zabírá minimálně polovinu jeho práce, kvalita prevence je prioritou pro systém péče o dítě. Důraz na prevenci ve vzdělání by byl zrušením oboru snížen.
7.    Praktický pediatr vykonává státem (legislativou) nařízené úkony (očkování, preventivní prohlídky, epidemiologická opatření).
8.    PLDD pracuje samostatně bez možnosti okamžité konzultace a na kvalitě jeho rozhodování stojí následný rozhodovací proces při řešení onemocnění nebo jiného problému, se kterým dítě přichází. Potřebuje v tom být dostatečně erudován, než nastoupí do samostatné praxe.
9.    Náš systém je v tomto ohledu vzorem pro evropské země a po dopracování dílčích změn pro usnadnění přechodu mezi obory může být vzorem ideálním. Náš systém primární péče o děti je v neposlední řadě velmi levný.
10.  Ze strany příjemců péče (rodiče a jejich děti), poskytovatelů péče (PLDD), ani plátců zdravotní pojišťovny) není poptávka po změně.

Ministerstvo zdravotnictví navrhlo novelu na jaře loňského roku, v současné době začne být projednávána ve zdravotním výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Podle novely by mělo dojít ke zrušení oboru praktický lékař pro děti a dorost (PLDD), respektive ke sloučení oboru PLDD  s oborem dětské lékařství. Zatímco praktický lékař pro děti a dorost musí po vystudování absolvovat roční praxi v ordinaci zkušeného kolegy, klinický obor dětského lékařství ukládá absolventům fakult pouze měsíční povinnou stáž. Sloučením těchto dvou oborů by měl vzniknout obor obecné pediatrie, která by odpovídala spíše klinické specializaci.

1 Český statistický úřad, Veřejná databáze. Složení obyvatelstva podle pohlaví a jednotek věku k 31. 12. 2014. Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf;jsessionid=6AoBf2TPb0VxTs9kdzE6g8HHKc_CQCCm8csFyszuq6DQKECGS1Ae!213196948?page=vystup-objekt&zo=N&pvo=DEMD001&nahled=N&sp=N&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~F_P~_S~_null_null_&katalog=30845&verze=-1&z=T&f=TABULKA&str=v4&c=v3~2__RP2014MP12DP31

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář