Časová tíseň a nepříjemná diagnóza

Přes 90 procent stížností na lékaře se týká různých nedorozumění. Proto vznikají projekty, které učí lékaře lepší komunikaci. Garantem jednoho z nich  se stala česká herečka Milena Steinmasslová. Zaměřuje se na centra roztroušené sklerózy. Jde o chronické onemocnění, které vyžaduje citlivý přístup a důvěru mezi pacientem a lékařem.

Roztroušená skleróza se totiž u každého člověka projevuje jinak. Navíc, jak upozorňuje profesorka Eva Havrdová, CSc. může být vývoj nemoci významně ovlivněn psychikou pacienta. A na tu má značný dopad právě způsob, jakým s ním jeho lékař mluví.
Projektem, který z velké části probíhal jako zkouška na divadle, v němž si lékaři vyzkoušeli roli odborníka i nemocného, prošly desítky zdravotníků. Vycházelo se ze zkušeností z Francie, kde lékaři nacvičovali komunikaci s herci. Spolu s nimi si zahráli roli pacientů i lékařů. Jako „pacienti“ si vyzkoušeli pocity svých protějšků, v roli lékaře zase dostali zpětnou vazbu od herců-pacientů, jak na ně svým vystupováním působí.
„Lékaři nám vyprávěli, jak je obtížné, někdy i velmi nepříjemné, sdělit pacientům důležité informace, když na to mají málo času,“ vysvětluje ředitelka české pobočky společnosti Biogen, RNDr. Michaela Hrdličková, MBA, proč se tato společnost pustila do realizace projektu.

AUDIO: O projektu promluví jeho realizátorka Michaela Hrdličková a herečka Milena Steinmasslová.

 

Proč vznikají nedorozumění v komunikaci

Profesorka Eva Havrdová, vidí problém v tom, že lékaři jsou tlačeni systémem zdravotní péče, aby co nejrychleji rozpoznali a vyřešili problém. Nedostatečně pak naslouchají a neberou pacienta jako partnera. Ani na lékařských fakultách je tomu dostatečně neučí.
Jedinou možností, jak situaci zlepšit, je zvyšování povědomí o důležitosti komunikace na straně lékařů i zdravotnického systému. „Dobře vedený rozhovor může v neposlední řadě ušetřit prostředky jinak vydané za zbytečná vyšetření a zbytečně podané léky. Systém to musí reflektovat a zohlednit čas věnovaný rozhovoru s pacientem,“ dodává profesorka.

AUDIO: Lékaři  nemají čas na své pacienty tvrdí profesorka Eva Havrdová. Poslechněte si i příběh.

Podle ohlasů pomohly semináře lékařům zlepšit komunikaci s pacienty s roztroušenou sklerózou, jako je například sdělení diagnózy, začátek imunomodulační léčby, přechod na nové léky, vysvětlení rizika a přínosů léčby či její ukončení.
Milenu Steinmasslovou, která se kromě herectví věnuje i výuce komunikace, práce s lékaři velmi zaujala: “Šlo o setkání se zajímavými a inspirujícími lidmi. Získala jsem větší vhled do uvažování lékařů, úctu k práci sester a obdiv k lidem, kteří se s touto nemocí potýkají.“

Pilotní projekt proběhl koncem října 2013 v Praze. Další semináře se pak konaly v nemocnicích v Plzni, Praze, Jihlavě, Hradci Králové, Olomouci či Brně za účasti lékařů z RS center nebo i celých neurologických klinik. Nyní otyto semináře projevují zájem představitelé dalších lékařských oborů.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář