Pomoc pacientům s léčbou chronických ran

Bércové vředy, diabetické defekty či proleženiny – desetitisíce pacientů v České republice dobře ví, jak hojení tzv. chronické rány dokáže zkomplikovat život. V mnoha případech je přitom možné vzniku chronické rány zcela předejít díky správné prevenci, nebo alespoň urychlit léčbu vhodnou volbou optimálních terapeutických postupů a úpravou životního stylu. A právě na prevenci a podporu efektivnější léčby chronických ran se zaměří nový web Moderníhojení.cz spuštěný 12. 5. 2013 při příležitosti Dne chronických ran, který si pod patronaci vzala Česká asociace sester.

„Chronické rány patří k onemocněním, kde kvalita spolupráce s pacientem patří mezi rozhodující faktory úspěšnosti terapie. Léčba není jednoduchá a klade nemalé nároky nejen na znalosti zdravotníků, ale i na disciplínu pacienta a jeho blízkého okolí. Nemalou měrou se na zlepšení hojení chronických ran podílí i odpovídající skladba jídelníčku, vhodná pohybová aktivita či správně prováděná kompresivní terapie v případě bércových vředů. Stránky jako Moderníhojení.cz mohou pacientům a jejich blízkým posloužit jako ověřený a lehce dostupný zdroj cenných informací, a přispět tak k efektivnější léčbě,“ říká Ing. Bc. Irena Kouřilová, viceprezidentka České asociace sester.

V oblasti chronických ran je klíčové dokázat včas identifikovat příčinu onemocnění a ihned poté navštívit lékaře. Web Moderníhojení.cz proto svým návštěvníkům nabídne srozumitelné vysvětlení podstaty vzniku chronických ran a představí jim hlavní fáze v procesu hojení. S takovými znalostmi záměna začínající chronické rány s běžným kožním defektem už nebude tak snadná.    

Ke dvěma nejčastějším typům chronických ran – bércovým vředům a proleženinám (dekubitům) – pak web přináší i ucelený souhrn praktických tipů a rad. Pacienti i jejich blízcí, kteří se podílí na ošetřování v domácím prostředí, se díky nim například dozvědí, jaké potraviny je třeba častěji konzumovat, jak cvičit, jak správně používat kompresivní obvazy či jaké jsou správné zásady polohování pacientů dlouhodobě pobývajících na lůžku.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář