Centrum kochleárních implantací funguje v Brně

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) uvedla do provozu první moravské Centrum kochleárních implantací při Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (KOCHHK).               Prvnímu pacientovi s těžkou sluchovou vadou implantovala kochleární aparát.

Hlavní funkcí implantátu je, aby pacientům s těžkou percepční vadou sluchu umožnil rozumět řeči. „Sluch v plném rozsahu, i v dnešní velmi technicky vyspělé době, nahradit zatím neumíme. Oproti přírodě jsou možnosti i těch nejpokročilejších implantačních technologií značně omezené“, uvádí přednosta KOCHHK, prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.  

Implantát se skládá ze dvou základních částí – z vnitřního implantátu a zevních části, kterou tvoří mikrofon, řečový procesor, vysílací cívka a kabely. Při implantaci se pod kůži zavede malinkatý přístroj, z kterého vedou elektrody do vnitřního ucha. Za uchem je zavěšeno malé pouzdérko             s mikrofonem, procesorem a přenosovou cívkou. Mikrofon zachytí zvuk a odešle jej do řečového procesoru, který pacient nosí nejčastěji za uchem. Ten přijatý zvuk analyzuje a digitalizuje jej na signály, které jsou následně poslány do vysílače. Předpokladem správného přenosu informací je, že sluchová dráha s mozkovými centry je plně funkční. V opačném případě by implantace neměla smysl.

„Je velmi obtížné uvést přesné číslo, které by definovalo,  kolik lidí by aparát potřebovalo. Oficiální statistiky neexistují“, pokračuje Rom Kostřica..  Český statistický úřad např. uvádí, že v roce 2007 žilo v ČR 74 700 sluchově postižených osob, počet osob s těžkou nebo velmi těžkou ztrátou sluchu odhadoval na 25 807. Přednosta kliniky dále doplňuje „Ale obecně patří ČR k zemím, kde je implantací provedeno velmi málo ve srovnání s vyspělými evropskými zeměmi a převažují děti. Co se týče poměru provedených implantací u dětí a dospělých, ve vyspělých zemích se vždy blíží 1:1. Srovnáme-li jen regiony ČR, oblast jižní Moravy má například zdaleka nejnižší celkový počet dosud implantovaných dětí na milion obyvatel (konkrétně 25,4) oproti například středočeskému kraji, kde činí 68,9“.

Kritéria výběru kandidátů (dětí i dospělých) pro kochleární implantace jsou doporučena Českou společností pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku J. E. Purkyně. Zahrnují parametry jak fyziologické, tak sociologické.

Ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ing. Petr Koška, MBA velmi vítá otevření centra, o které je usilováno již od roku 2008. Také odborníci KOCHHK se  dlouhodobě připravovali na zákroky a následnou rehabilitaci pacientů pod vedením vídeňského specialisty univ. prof. Dr. Wolf-Dietrich Baumgartnera z Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten,  Medizinische Universitat, Wien. „Vyjednávání se „pohnula“ až počátkem roku 2012 a od dubna 2012 písemně centrum  schválila centrála VZP s přidělením potřebných finančních prostředků. Nasmlouvání kódů a Dodatek ke smlouvě o financování pro  FNUSA schválila krajská pobočka VZP v červnu 2012. Ihned poté jsme operovali prvního pacienta. Je to velké plus pro pacienty nejen z našeho regionu, neboť ti nebudou muset podstupovat opakované dojíždění, často s doprovodem, do Prahy, což může být pro řadu pacientů ekonomicky náročné. Schopnost docházet na pravidelné kontroly je navíc jedním z kritérií posouzení vhodnosti indikace implantátu, takže vzdálenost od Prahy by mohla některé sociální skupiny obyvatel diskriminovat již před operací, nebo zhoršit výsledky jejich léčby následkem nedostatečné četnosti kontrol. Brněnské centrum nabízí kvalitu operativ i následné nutné rehabilitace v celém spektru.“

_______________________________________________________________________________________

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně poskytuje základní, specializovanou a vysoce specializovanou diagnostickou, léčebnou a ošetřovatelskou péči. Má 30 odborných pracovišť s centry vysoce specializované péče. Má statut komplexního kardiovaskulárního, cerebrovaskulárního a onkologického centra. Disponuje  964 lůžky, v roce 2011 zaměstnávala 2 923 lidí, bylo provedeno 1 395 426  ambulantních ošetření a vyšetření, hospitalizováno bylo 27 507 pacientů. Její pracoviště jsou výukovými základnami LF MU. Plní vědecko-výzkumné úkoly, provádí klinická hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků. Realizuje unikátní projekt Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA-ICRC).

Šárka Urbánková

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 53, 656 91 Brno
www.fnusa.cz; www.fnusa-icrc.org

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář