Český den proti rakovině proběhne letos 10. května 2017

Dvojice dobrovolníků ve žlutých tričkách vyjdou opět do ulic měst a vesnic celé republiky. Ve středu 10. května si od nich můžete koupit za 20 Kč žlutou kytičku, letos s modrou stužkou, a přispět tak na boj proti rakovině. Letošní 21. ročník veřejné sbírky Český den proti rakovině bude zároveň preventivní kampaní před nádorovými onemocněními hlavy a krku.

DEN PROTI RAKOVINĚ umožňuje „vidět“ a najít si nejbližšího prodejce kytiček, zároveň také zakoupení elektronické kytičky prostřednictvím zaslání dárcovské SMS. DMS na podporu projektů Ligy má podobu DMS KVET 30 nebo 60 nebo 90, Liga podle zvolené částky obdrží 29, 59, případně 89 Kč. (Více na www.darcovskasms.cz)

CELODENNÍ PROGRAM VE ŽLUTÉM STANU 9-19 h V den sbírky bude v dolní části Václavského náměstí stát žlutý stan Ligy, odkud bude vysílat přímým přenosem Český rozhlas Radiožurnál pořad Host Lucie Výborné. Pozvání do pořadu přijal student Marek Feith, který se již na střední škole začal věnovat výzkumu rakoviny hlavy a krku a se svou prací zvítězil v mezinárodní soutěži The Beijing Youth Science Creation Competition. V odpoledním doprovodném programu ve stanu vystoupí tanečníci, pěvecké sbory, stepařské taneční studio, hudební kapely i zpěváci – např. Vladimír Hron a Jaroslav Uhlíř. Všem zájemcům budou v improvizovaných „ordinacích“ k dispozici ke konzultacím lékaři – onkolog a dermatolog.

TÉMA SBÍRKY – RAKOVINA HLAVY A KRKU Veřejná sbírka Ligy se již tradičně neomezuje na pouhý výběr finančních prostředků za prodej kytiček. Každý dárce dostane ke kytičce také letáček, letos s informacemi o nádorech hlavy a krku. Předsedkyně LPR Praha onkoložka MUDr. Michaela Fridrichová objasňuje důvod výběru tohoto typu rakoviny: „Skupina nádorů hlavy a krku sice nevévodí tabulkám v incidenci či úmrtnosti, ale je to do značné míry preventabilní onemocnění. Stačí totiž málo: nekouřit, omezit požívání alkoholu, především toho koncentrovaného, dodržovat ústní hygienu.“ Na další rizikový faktor upozorňuje prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty UK a FN Motol: „Celosvětově významně přibývá nádorů způsobených lidským papillomavirem, způsobuje např. více než polovinu nádorů ústní části hrtanu. Jde o stejný typ viru, který je původcem rakoviny děložního hrdla, jeho šíření patrně souvisí se sexuálním chováním.“ Složitou léčbu této skupiny nádorů v posledních letech posunuly vpřed nové technologické pokroky, například v radioterapii. „Sofistikované plánování radioterapie i vlastního ozařování umožňuje přesné dodání dávky do cílových objemů při současném šetření zdravých tkání a rizikových orgánů, uvádí MUDr. Milan Vošmik, Ph.D., z Kliniky onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové. Mezi nádory hlavy a krku patří nádory horního dýchacího traktu, polykacích cest, slinných žláz, dále nádory vyrůstající z kůže, cév, nervů a dalších tkání v této oblasti. Ročně je v ČR nově diagnostikováno na 2000 nových pacientů s touto diagnózou, z toho muži jsou postižení 3krát častěji než ženy.

K ČEMU SLOUŽÍ VÝNOS SBÍRKY? Vybrané peníze za prodej kytiček, za zaslané DMS a dary na účet slouží k financování tří základních dlouhodobých programů: – Nádorová prevence – Podpora kvality života onkologických pacientů – Podpora onkologického výzkumu, kvalita výuky a dotace na instrumentální dovybavení onkologických pracovišť

Doprovodný program VE ŽLUTÉM STANU Sbírky 

9.00 Host Radiožurnálu Lucie Výborné – přímým přenosem ze stanu

13.00 zpívá Vladimír Hron

13.30 Musica Resonans (smíšený pěvecký sbor)

14.30 Ukázky stepu, Taneční studio Andrea

15.00 Taneční skupina seniorek 15.30 Ukázky stepu, Taneční studio Andrea

16.00 Betty, Nina a spol. Keltská hudební skupina

16.45 Skupina Adambe, Adam Balcar

17.15 HAFOTET, ženský pěvecký sbor (D. Škardová)

17.45 Jaroslav Uhlíř 18.30 VŠElijak, pěvecký soubor VŠE Praha

12.00 – 18.00 Poradenství a konzultace lékařů onkologů a dermatologů

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář