Týden osvěty rakoviny hlavy a krku 22. – 27. září 2014

Rakovina hlavy a krku. Je nezbytné jít při dlouhotrvajících příznacích ke specialistovi

Chrapot a bolest v krku nemusí vždycky způsobit chřipka nebo nachlazení. Pokud potíže trvají déle než tři týdny, už o chřipku ani nachlazení nemusí jít. Je třeba zajít za odborníkem ORL.

Dalšími příznaky rakoviny hlavy a krku, které pacient pociťuje víc než tři týdny, může být permanentní bolest jazyka, vředy v ústech, které se nehojí, bolestivé polykání, ucpaný nos na jedné straně anebo krvavý výtok z nosu. Praktický lékař by měl v takovém případě automaticky poslat svého pacienta k ORL specialistovi.

 

Tři týdny a dost

 

Včasná diagnóza zachraňuje životy. Karcinom hlavy a krku tvoří globálně pět procent ze všech zhoubných nádorů. Obecně karcinomy hlavy a krku jsou diagnostikovány a léčeny v pozdější fázi většinou proto, že pacient přišel pozdě. Včasná diagnostika a doporučení k odborníkovi mohou jednoznačně zlepšit šance pacientů na přežití. Téměř jednu čtvrtinu případů tvoří karcinomy hrtanu, druhou čtvrtinu ústní část hltanu a další pak karcinomy v dutině ústní, poslední čtvrtina připadá na jiné lokace na hlavě a v krku. Incidence nádorů poněkud klesá ve vyspělých zemích, ale zvyšuje se zde podíl žen. V rozvojových zemích incidence stoupá.  

„Většina karcinomů hlavy a krku v ORL oblasti je diagnostikováno až v pokročilém stadiu onemocnění (v ČR přes 60%). Důvodů je více. Prvním je, že typickým pacientem s ORL karcinomem je alkoholik kuřák, který náleží k nižší sociálně ekonomické skupině a často podceňuje příznaky nádorů. Dalším důvodem je, že příznaky probíhají dlouho skrytě anebo mohou být zaměněny s běžnou infekcí dýchacích cest. Zvýšený dohled by měl být dodržován u rizikové populace kuřáků alkoholiků. Vodítkem ke správné diagnóze může být i rychlý úbytek váhy, který často provází nádorová onemocnění a sníženého příjmu stravy,“ vysvětluje MUDr. Jana Neuwirthová, z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN u sv. Anny v Brně.

 

Rizikové faktory tohoto velmi vážného onemocnění jsou tři

 

Jsou to alkohol, kouření a lidský papillomavirus, označovaný jako HPV. Je zcela bez pochyb, že kuřáci mají vyšší riziko vzniku rakoviny hlavy a krku než nekuřáci. I když u mužů je pravděpodobnost vzniku rakoviny hlavy a krku dvakrát až třikrát vyšší, výskyt se zvyšuje u žen. Karcinomy hlavy a krku jsou nejčastější u lidí nad 40 let, ale v nedávné době byl zaznamenán nárůst výskytu tohoto onemocnění u mladších lidí.

 

„V poslední době počet nových případů nádorů souvisejících s tabákem stagnuje, především v zemích s úspěšnými protikuřáckými programy jich dokonce ubývá, zatímco počet nádorů souvisejících s humánními papillomaviry (HPV) prudce narůstá. Jde o stejný virus, který se podílí na vzniku karcinomu hrdla děložního. Infekce HPV je považována za nejčastěji sexuálně přenosnou infekci vůbec,“ připomíná prof. MUDr. Jan Klozar, CSc., zástupce přednosty Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty, Univerzity Karlovy v Praze, Fakultní nemocnice v Motole.

Skladba nádorů hlavy a krku se díky omezování konzumace tabáku a šíření viru HPV mění
Výrazně přibývá nádorů ústní části hltanu, především patrových mandlí, které jsou dnes již z přibližně 80% způsobeny viry. Mění se i profil pacientů. Zatímco dříve šlo většinou o těžké kuřáky a často alkoholiky, s velkým podílem lidí žijících na okraji společnosti, dnes výrazně přibývá nekuřáků a lidí z vyšších sociálních vrstev.

„Příznaky nádorů hlavy a krku jsou často nenápadné a mohou být podobné příznakům nezávažných onemocnění. Může jít jen o nevýrazné pocity ztíženého polykání, změnu hlasu, chrapot, neprůchodnost nosní. Nádor se v některých případech může projevit až zvětšením uzlin na krku. Včasné odborné vyšetření hraje rozhodující roli pro další osud pacienta. Stejně jako u jiných nádorů je prognóza včas diagnostikovaných nádorů podstatně lepší, než u pokročilých případů,“ připomíná také prof. MUDr. Jan Klozar.

 

I přes pokroky v diagnostice a léčbě je většina těchto nádorů diagnostikována až v pokročilém stadiu onemocnění

 

Pětileté přežití se pak pohybuje pouze mezi 30 až 50%. „Záchyt časných stadií nádorů hlavy krku má tak zásadní význam pro prognózu a přežití pacienta. Vzhledem ke skutečnosti, že většina karcinomů je lokalizována na povrchu sliznice, jsou poměrně dobře dostupné pro standardní ORL vyšetření a časnou diagnostiku. Chudá klinická symptomatologie, která je navíc snadno zaměnitelná s infekčním onemocněním, vede k podcenění příznaků ze strany pacienta i lékaře v první linii, a jedná se jen o jeden z faktorů pozdní diagnostiky těchto nádorů,“ dodává MUDr. Jana Neuwirthová.

Právě proto je nezbytná osvěta nejen mezi pacienty, ale i mezi obvodními lékaři
Zejména každý kašel, trvající déle než 3 týdny, stejně tak chrapot, poruchy polykání a bolestivé polykání, zápach z úst, krev ve slinách nebo jednostranná nosní neprůchodnost, by měly být vyšetřeny ORL specialistou. „Podobně i všechny nehojící se slizniční léze v oblasti dutiny ústní by měly být histologicky vyšetřeny. Zvýšená pozornost by měla být věnována rizikové skupině pacientů, za které považujeme zejména muže nad 40 let kuřáka ve zvýšené míře konzumující alkohol,“ připomíná MUDr. Jana Neuwirthová.

www.makesensecampaign.eu

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář