Za vysoké hodnoty cholesterolu mohou i genetické vlohy. Včasná léčba prodlouží a kvalitní život. Znáte svůj cholesterol?

Infarkty, mozkové mrtvice a také smrt padesáti tisíc Čechů ročně. To vše má na svědomí vysoký cholesterol. Ne vždy ale za něj může nezdravý životní styl, často jde o dědičnou genetickou poruchu. Na význam včasného testování cholesterolu upozorňuje Světový den srdce. Prevence totiž může prodloužit život o desítky let.

I přes varování lékařů mnoho lidí stále prevenci podceňuje. A zdravotní systémy přicházejí o miliardy korun, které jsou potřeba na léčbu těchto pacientů.

Preventivní prohlídka může zachránit život

„Pacient s infarktem myokardu potřebuje nákladnou akutní péči, jejíž cena se může vyšplhat na stovky tisíc korun. Chronická léčba nemocných s oběhovými chorobami představuje pro zdravotní systém druhou nejvyšší položku po onkologické léčbě,“ vysvětluje doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., předseda České společnosti pro aterosklerózu.

Nebezpečné geny

Vysoký cholesterol však neohrožuje jen lidi s nesprávnou životosprávou, často za něj mohou i geny. Vrozená porucha metabolismu, která se projevuje právě výrazně zvýšenými hladinami cholesterolu, má název familiární hypercholesterolemie (FH). „Tato nemoc způsobuje dramatické urychlení aterosklerózy a pacienti mohou zemřít na infarkt nebo mozkovou mrtvici už kolem pětatřicátého roku věku,“ říká doc. Vrablík. Byly však zaznamenány i případy infarktu u dětí mladších deseti let, které měly tuto genetickou poruchu.

Familiární hypercholesterolemii má jeden Čech z 500 a tato porucha se dědí z generace na generaci. „Jestliže je tedy v rodině pacient s FH, měli by se nechat otestovat všichni její členové. Je pravděpodobné, že každý druhý potomek nemoc zdědí,“ radí lékař. Cholesterol se kontroluje při preventivní prohlídce v 18 letech a dále od 30 let věku v desetiletých intervalech. U dětí mladších 18 let se krev vyšetřuje v případě, že se v rodině již FH vyskytuje. Zajít do lipidové poradny by měli všichni, kterým v rodině zemřel příbuzný na infarkt nebo mrtvici ještě před svými pětapadesátými narozeninami. FH má vcelku jednoduchou léčbu: změnu životního stylu, více pohybu a méně živočišných tuků v potravě. A k tomu tabletky statinů, které cholesterol také hlídají.

AUDIO: Známe svůj cholesterol? Na to odpovídá docent Michal Vrablík,předseda České společnosti pro aterosklerózu.

Česká republika patří v léčbě vysokého cholesterolu ke světové špičce. V současnosti mají lékaři zachyceno 30 % z předpokládaného počtu nemocných FH, což je třetí nejlepší výsledek na světě. Když se FH začne léčit včas, není životní prognóza pacientů horší než u zdravých lidí.

Pacienti s FH už nejsou v Česku na svou nemoc sami

Česká společnost pro aterosklerózu podpořila založení nezávislé organizace pacientů s názvem Diagnóza FH. Diagnóza FH poskytuje psychosociální podporu nemocným s FH a jejich blízkým, předává informace a praktická doporučení (jak se stravovat, jaký zvolit režim fyzické aktivity), ale i umožňuje vzájemnou komunikaci pacientů s FH.

www.diagnozafh.cz.

AUDIO: Spolek Diagnóza FH přiblíží Zdena Cimická, a Simona Šarmírová sdělí svůj příběh

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář