Vysoký cholesterol může zkrátit život i dětem

Vysoká hladina cholesterolu v krvi je časovaná bomba. Odborníci varují, že je to jeden z hlavních rizikových faktorů pro předčasný vznik kardiovaskulárních chorob.

Tento fakt platí nejen pro dospělé, ale i pro děti. Zhruba jedno dítě ze 400 má zvýšenou nebo vysokou hladinu cholesterolu. Proto se stále víc pozornosti věnuje vyhledávání dětí z rizikových rodin a jejich preventivní léčbě.

Zvýšená hladina cholesterolu v krvi, v jejímž důsledku se zužují cévy, kterými protéká krev, se u dospělých obvykle výrazněji projevuje narůstáním zdravotních potíží. V horším případě srdeční či mozkovou příhodou.

U dětí, které mají zvýšený cholesterol, však klinické příznaky nejsou ještě zřetelné. Podstatné ale je, že cévy se v průběhu dvaceti let postupně zanášejí a s rostoucím věkem se nemoc stupňuje. Lékaři se proto musí řídit především laboratorními nálezy u dětí.

Problematika vysokých hladin cholesterolu v krvi souvisí i s aktuálním životním stylem, který, je-li špatný, průběh onemocnění urychluje.

Česká republika se stala první zemí na světě, která uzákonila takzvaný preventivní  selektivní screening, tedy vyhledávání zvýšených hladin cholesterolu v krvi u dětí narozených v rodinách s vysokým rizikem kardiovaskulárního onemocnění.

Jestliže dětský lékař zjistí u malého pacienta vysokou hladinu cholesterolu v krvi, odesílá ho do specializované ambulance, zabývající s poruchou metabolismu tuků u dětí.

Pokud tímto onemocněním trpí otec i matka, vyskytne se nejméně u 75 % jejich potomků. Jestliže se toto onemocnění vyskytlo u jednoho z rodičů, může ho zdědit polovina jejich synů a dcer.

Nabitá puška
Špatné geny samy o sobě ještě neznamenají nutnou existenci onemocnění, pouze větší náklonnost k němu. K tomu, aby se geny předčasně projevily, je třeba jejich „provokace“. Riziko, že nemoc propukne, si každý zhoršuje dalšími vnějšími riziky. Nejdůležitější jsou pohyb a způsob stravování. Významný vliv na metabolismus tuků má také stres. I on může být spouštěčem chemických pochodů, které nakonec vedou ke zvýšení hladin cholesterolu v krvi.
Profesor  Josef Hyánek z nemocnice Na Homolce toto přirovnává k nabité pušce v ruksaku:  Když ji s sebou nosíme, ale nesáhneme na ni, nevystřelí. Stačí ale zavadit o spoušť (tím, že se málo hýbeme, konzumujeme špatnou stravu, stresujeme se), a puška vystřelí, čili nemoc propukne.

„Čím dříve takové dítě objevíme, tím lépe ho můžeme léčit a samozřejmě nástup infarktu nebo mozkové příhody podstatně oddálit nebo mu dokonce zamezit,“ vysvětluje profesor Hyánek. Metabolické poruchy cholesterolu vznikají ze čtyřiaosmdesáti procent z přejídání a ve zbytku procent mají dědičnou povahu.

Úprava stylu života
Nejlepší léčbou zvýšené hladiny cholesterolu je úprava životního stylu. Ta spočívá v účelné nízkocholesterolové dietě a v dostatku pohybu. Změna životního stylu dítěte vyžaduje spolupráci celé rodiny.

Léčba
Denní dávka potravou přijímaného cholesterolu je přísně individuální, ale nesmí přesahovat 300 mg. Základem jsou zelenina, ovoce, libové maso drůbeží a králičí, ryby. Omezit je třeba cholesterolem bohaté potraviny, jako je máslo, sádlo, škvarky, slanina, salámy, sekaná, paštika, vaječné žloutky, smetana atd.
Dobré je doplnit jídelníček o pravidelnou konzumaci rostlinných sterolů, které u některých pacientů dokážou snížit hladinu cholesterolu až o 10 %.
Zvýšené vylučování cholesterolu stolicí zajistí dostatečný příjem vlákniny (20 – 40 gramů denně).
Během léčby se užívají léky zvané statiny, které „zastaví“ tvorbu cholesterolu v játrech. Díky užívání těchto léků se za posledních 20 let podařilo snížit výskyt smrtelných cévních příhod téměř o 50 %.  V současnosti se kombinují s podáváním léků, které snižují vstřebávání cholesterolu ve střevě. Cholesterol se pak vylučuje z organismu, aniž by byl využit, a denní  dávka léku se může snížit.

AUDIO: Profesor MUDr. Josef Hyánek, DrSc .vedoucí lékař metabolické ambulance Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie Nemocnice Na Homolce léčí děti s vysokým cholesterolem. Poslouchejte.

Nedávno panu profesorovi udělilo prezídium České lékařské společnosti JEP za celoživotní práci nejvyšší lékařské vyznamenání – Zlatou medaili J. E. Purkyně.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář