Mrtvice a fibrilace síní. Co mají společného.

Fibrilace síní je jednou z nejčastějších arytmií (tedy poruch srdečního rytmu) u dospělých. „Špatná souhra síní a komor a s tím související zhoršení toku krve mohou v některých případech vést až k rozvoji selhání srdce. Druhou nejvážnější komplikací fibrilace síní je mozková mrtvice: při fibrilaci síní totiž dochází ke zpomalení toku krve v chvějících se síních, a ta se pak může začít srážet,“uvedla MUDr. Lucie Riedlbauchová, Ph.D., z Kardiologické kliniky FN Motol. Co nám ještě sdělila na mikrofon?

AUDIO rozhovor: 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář