Prevence cévní mozkové příhody a fibrilace síní

Fibrilace síní je jednou z nejčastějších arytmií (tedy poruch srdečního rytmu) u dospělých. „Špatná souhra síní a komor a s tím související zhoršení toku krve mohou v některých případech vést až k rozvoji selhání srdce. Druhou nejvážnější komplikací fibrilace síní je mozková mrtvice: při fibrilaci síní totiž dochází ke zpomalení toku krve v chvějících se síních, a ta se pak může začít srážet,“ uvedla MUDr. Lucie Riedlbauchová, Ph.D., z Kardiologické kliniky FN Motol.

AUDIO: Mrtvice a fibrilace síní, co mají společného?..odpovídá docentka Lucie Riedlbauchová z Kardiologické kliniky FN Motol.

 

Mozková mrtvice přichází náhle a projevuje se slabostí až ochrnutím nebo poruchou citlivosti poloviny těla, poruchou řeči a vidění. U pacienta dochází k náhlé nevysvětlitelné závrati, případně náhlým pádům ve spojení s dalšími neurologickými příznaky. Jan Dohnálek je zakladatelem neziskové organizace ICTUS, která pomáhá lidem po cévní mozkové příhodě. Sám cévní mozkovou mrtvici prodělal a ostatním radí, jak se jí vyhnout: „Moje chyba? Nekontroloval jsem si vysoký tlak, vysoké nasazení v práci, nepoznal jsem malého „bratříčka“, který mě měl varovat. Do dvou měsíců přišel větší, silnější. Ale dnes už jsem moudřejší. Hlídejte si tlak, nechte si zkontrolovat fibrilaci síní, například při našich akcích během Dnů prevence programu POMOC. Dodržujte životosprávu, neužeňte se, a mladé ženy, které používáte hormonální antikoncepci, nechte si zkontrolovat, co vám dělá vaše krev.“

Cévní mozkové příhodě i fibrilaci síní můžeme předcházet – a sem patří například včasná diagnostika a léčba vysokého krevního tlaku, vyloučení kouření (i pasivního), zlepšení dietního režimu, léčba případné vysoké hladiny cholesterolu, prevence nadváhy (obezita vede k vysokému krevnímu tlaku a dalším srdečním chorobám), pravidelné cvičení a správná léčba cukrovky.

První příznaky mrtvice lze jednoduše odhalit. Pak je potřeba jednat rychle!

Je zapotřebí znát základní příznaky, a pokud si jich všimneme, okamžitě volat rychlou záchrannou službu. Americká společnost pro CMP vytvořila snadnou pomůcku pro diagnostiku základních příznaků. „Pojem, který bychom si měli pamatovat, je FAST (Face – tvář, pokleslý koutek, vytékající sliny, Arm – paže, neschopnost udržet předmět, asymetrie pohybu pravé a levé paže, Speech – řeč, neschopnost mluvit nebo i obtížné rozumění řeči, Time – co nejrychlejší transport),“ shrnuje základní diagnostiku příznaků mrtvice profesor.

Dny prevence POMOC

Dny prevence programu POMOC probíhají v  Brně (12. 6.) a v Praze (19. 6.). Cílem je ukázat na rizika mozkové mrtvice a poradit se s odborníky. Doposud se podařilo odhalit nebezpečnou fibrilaci síní u téměř 4 % lidí z 2 755 vyšetřených.

 

Program POMOC (POstavme se Mrtvici a Onemocnění Cév) informuje Čechy o prevenci mozkové mrtvice u čtvrtým rokem. V pátek 12. 6. navštivte Den prevence v Brně od 10 do 18 hodin. Nafukovací model srdce je umístěn venku na pěší zóně, konkrétně na rohu ulic Česká a Solniční. Následující pátek 19. 6. pak proběhne také v Praze v budově pražského hlavního nádraží, od 8 do 20 hodin. Lidé si zdarma zjistí své riziko ohrožení mrtvicí a poradí se se specialisty o prevenci. Dopoledne se měří cholesterol a glykémie v krvi.

Dny prevence pomohou odhalit tichého nepřítele

„Na vzniku cévní mozkové příhody se podílí především rizikové faktory jako zvýšený krevní tlak, kouření, cukrovka nebo zvýšený cholesterol. Významné riziko představuje také nejčastější porucha srdečního rytmu, tzv. fibrilace síní. Tato rizika můžeme a musíme účinně ovlivnit,“ varuje prof. MUDr. Richard Češka, CSc., z Centra preventivní kardiologie, VFN Praha.

AUDIO: Na Dny prevence Vás zve profesor Richard Češka z Centra preventivní kardiologie VFN.

Pro všechny Dny prevence je přítomen nadměrný nafukovací model srdce (3,5 x 6 m), kterým je možné volně procházet. Do posledních detailů tak é prozkoumáte jednotlivé detaily nejdůležitějšího lidského orgánu, který v sobě může v případě fibrilace síní skrývat i krevní sraženinu – tromb.

Více informací o prevenci mozkové mrtvice, onemocnění fibrilace síní a nadcházejících Dnech prevence programu POMOC naleznete na edukačním webu www.mozekasrdce.cz.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář