ČR má jednu z nejnižších úmrtností novorozenců na světě

V Čechách se každoročně narodí přibližně 115 000 dětí. Počty těch, které se narodí předčasně, však u nás neustále stoupají. Před deseti lety se jednalo asi o 6 % z celkového počtu nově narozených dětí, nyní je to okolo 8,5 %. V nejzranitelnější skupině dětí pod 1 000 gramů porodní hmotnosti je jich téměř 500. Drtivá většina z nich je pak ve dvou letech bez těžkého postižení.

„Šance na přežití a na normální vývoj se zvyšuje i u nejrizikovějších skupin nedonošených novorozenců. Česká neonatologie vykazuje excelentní výsledky i ve srovnání s rozvinutým  světem,“ uvádí MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., předseda České neonatologické společnosti.

Organizace péče o novorozence je v České republice třístupňová. Na základním stupni se ošetřují zdravé děti nebo děti s nepříliš závažným onemocněním. Na intermediárním stupni pečujeme o děti narozené od 32. týdne těhotenství nebo od 1500 gramů porodní hmotnosti. Dvanáct perinatologických center pokrývá nejvyšší možnou neontologickou péčí všechny novorozence od hranice životaschopnosti. Tou byl v České republice stanoven 24. týden těhotenství. V těchto dvanácti centrech se soustředí děti nezralé i zralé děti, které měly nedostatek kyslíku během porodu nebo jsou postiženy vrozenými vývojovými vadami a infekcemi. Tím zdaleka výčet onemocnění typických pro novorozenecký věk nekončí.

Předčasně narozené děti nejsou ještě připraveny na život mimo dělohu, proto jim hrozí řada zdravotních komplikací. Kromě podchlazení se u nich často vyskytují dechové obtíže, tzv. syndrom dechové tísně (RDS syndrom), který souvisí s nezralostí plicní tkáně, nebo apnotické pauzy, kdy dítě přestává dýchat z důvodu ne zcela vyvinutého dechového centra v mozku. Mezi další komplikace patří nízký krevní tlak, chudokrevnost, nezralost ledvin a nezralost zažívacího systému, která vede k problémům s tolerancí stravy a k poruchám v růstu. Nedonošené děti mají sníženou obranyschopnost a je u nich vysoké riziko infekčních komplikací. Nezralost centrálního nervového systému může způsobit poruchy zraku, sluchu či poškození mozku.

Péče o novorozence zaznamenala za posledních dvacet let zásadní pokrok. Zlepšuje se nejen po technické stránce, ale i z hlediska vzdělanosti a přístupu zdravotnického personálu. Výsledkem je jedna z nejnižších úmrtností novorozenců ve světě, ale i snížení výskytu trvalého těžkého postižení jako následku nezralosti. „Další cesta péče o novorozence nejde jen přes snižování úmrtnosti nebo nemocnosti. Sestry a lékaři hledají možnosti, jak podpořit vazbu mezi dítětem a rodiči, jak omezit utrpení nemocných dětí a hledají co nejméně zatěžující  postupy. Přístup rodičů a pečujících by měl být co nejněžnější, jejich přístroje co nejšetrnější. Výsledkem by měl pak být novorozenec přicházející na svět přátelský, vstřícný a láskyplný “, dodává MUDr. Lumír Kantor.

Neonatologie je součástí dětského lékařství a v České republice se jako samostatný  obor profiluje od padesátých let. Obor se prudce rozvíjel a témata a cíle péče o novorozence byly vždy takové, jak to umožňoval etický pohled za daného režimu. Péčí o novorozence se i v počátcích neonatologie zabývali lékaři na všech dětských odděleních. Obrovský vzestup neonatologie prožila v devadesátých letech, kdy došlo k reorganizaci péče a k raketovému zlepšení přístrojového vybavení. V největší míře se na rozvoji podíleli lidé – lékaři, sestry, vedení nemocnic, ministerstvo zdravotnictví a dárci přístrojů. Během prvních deseti let došlo k dramatickému snížení úmrtnosti novorozenců, v následující době pak i ke snížení výskytu trvalého těžkého postižení jako následku nezralosti.

V České republice poskytuje podporu rodinám s předčasně narozenými dětmi občanské sdružení Nedoklubko. Jeho cílem je nejen podpora nedonošených dětí a jejich rodin, ale rovněž ve spolupráci s odborníky vyvolání systémových změn vedoucích k trvalému zlepšování péče o předčasně narozené děti a jejich rodiny. Nedoklubko poskytuje rodičům odborné a laické poradenství . Řada kvalitních informací je k dispozici na webovém portálu www.nedoklubko.cz a na sociálních sítích.

Občanské sdružení Nedoklubko se stalo zakládajícím členem evropské nadace sdružující rodičovské organizace z celé Evropy – EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants). EFCNI mimo jiné apeluje na politické činitele, aby podpořili zlepšení péče o předčasně narozené děti a jejich rodiče v pěti oblastech – prevenci a screeningu, léčbě, vakcinaci a RSV imunoprofylaxi, následné a dlouhodobé péči a v neposlední řadě v oblasti sociální a finanční podpory. Na podporu předčasně narozených dětí ECFNI společně s dalšími světovými iniciativami vyhlásila 17. listopad Světovým dnem předčasně narozených dětí.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář