Cukrovka je nebolestivá, plíživá a nebezpečná

Cukrovka obchází kolem každého z nás. U nás jí trpí každý desátý člověk! Nemocný často o své nemoci neví. Prevence se zanedbává a odsouvá se také i léčba. Proto vznikl Světový den monitoringu diabetu 14.4.2016.

 

Jde o nemoc, kterou máme tendenci podceňovat, ale aspoň do té doby, než se začne týkat nás, nebo blízkých lidí. Projevuje se poruchou metabolismu sacharidů, a to nebolí, proto se léčba vždy nezahájí včas. Přitom se na cukrovku dá, i v dnešní době, zemřít.

 

Sice se život pacientů s cukrovkou prodlužuje, ale musí se léčba řešit včas.

 

Prevence a následná léčba je naprosto nejdůležitější.  Odhady ukazují, že nejméně 80 % případů diabetu 2. typu lze předejít.

 

AUDIO: Je u nás dostatečná prevence, k tomu hovoří MUDr. Alena Šteflová, Ph.D.,z Kanceláře WHO v ČR a profesor Štěpán Svačina, přednosta 3.interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

 

Pohyb je nejvýznamnějším opatřením v prevenci diabetu. Kdybychom všichni od svých osmnácti let ušli každý den 10 000 kroků, vyhnuli bychom se všem chronickým onemocněním včetně cukrovky. Riziko těch, kdo se pravidelně pohybují, je jen přibližně 50% v porovnání s těmi, kteří vedou sedavý způsob života.  Existuje tedy možnost, jak bychom před diabetem „utekli“? Pohyb je součástí prevence i léčby diabetu.

 

Stejně důležitá je dieta. Diabetes není nemoc z příjmu cukru. Cukrovka 2. typu je vyvolávána především příjmem živočišných tuků – typicky ve druhotně zpracovaném mase, například v uzeninách. Riziko cukrovky snižuje listová zelenina, káva a rostlinné tuky.

 

Terapeutický tým (optimálně ve složení lékař, nutriční terapeut a fyzioterapeut) stanoví pro konkrétního pacienta terapeutické cíle a komplexní léčebný plán k jejich dosažení.
Cíle léčby představují trvalé zlepšení glykémií a glykovaného hemoglobinu („dlouhý cukr“) a tyto hodnoty jsou dlouhodobě monitorovány.

 

Stejně důležité je monitorovat hmotnost a pohyb (v minutách či počtu kroků) a dietu.
Jen tak lze dosáhnout snížení závažných komplikací diabetu, kterých je v ČR pořád mnoho.
U více než 50 % populace s nově zjištěným diabetem 2. typu je přítomna nadváha. Čerstvě zjištěný diabetes u obézního pacienta potřebuje intenzivní aktivní zapojení samotného pacienta do léčebného procesu.

 

AUDIO: Motivace pacienta k uzdravení je důležitá, potvrzuje profesor Jan Škrha, DrSc., z 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a sám pacient Petr.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář