Nutnost edukace a efektivnější léčba u pacientů s diabetem

U nás trpí cukrovkou takřka 900 000 lidí, správných léčebných hodnot ale nedosahuje ani polovina z nich. Stát kvůli tomu přichází o stovky miliónů ročně

 

Z aktuálního výzkumu mezi pacienty s cukrovkou druhého typu vyplynulo, že celá třetina z nich dodržuje správné léčebné postupy jen částečně nebo vůbec. Část pacientů pak nezná svou hladinu krevního cukru.

 

S edukací pacientů a efektivnější léčbou chce pomoci nový projekt Dialiga.cz, jehož ambicí je sdružit české diabetiky.

 

„Diabetes zatím neumíme vyléčit, a proto je klíčové jej správně kompenzovat. Z našich dlouhodobých šetření bohužel vyplývá, že uspokojivé hladiny glykovaného hemoglobinu neboli tzv. dlouhého cukru, který je hlavním ukazatelem správné kontroly onemocnění, nedosahuje ani polovina diabetiků s cukrovkou druhého typu,“ říká Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA., prezident Diabetické asociace ČR, a dodává „Pokud by hypoteticky všichni pacienti svůj diabetes správně kompenzovali, dokázali bychom každý rok předejít stovkám úmrtí, infarktů, amputací, selhání ledvin nebo ztrátám zraku a dalším komplikacím, které postihují nedostatečně kompenzované pacienty.“

 

Podle aktuální farmakoekonomické analýzy společnosti Value Outcomes, kterou provedla pro Diabetickou asociaci ČR, ztrácí české zdravotnictví špatnou kompenzací diabetu zhruba 900 miliónů korun ročně na nákladech na léčbu komplikací tohoto onemocnění. Mezi nejzávažnější komplikace diabetu patří zejména infarkt myokardu, neuropatie (diabetická noha), selhání ledvin a retinopatie (a z ní vyplývající riziko ztráty zraku).

 

Dialiga.cz

„Vedle moderních antidiabetik je klíčovou podmínkou úspěšné léčby změna životního stylu pacienta a jeho proaktivní přístup léčbě. Edukace hraje v tomto smyslu zásadní roli,“ říká MUDr. Jan Brož, předseda sdružení Diacentrum a dodává „Spouštíme nový internetový portál a zároveň facebookovou stránku Dialiga.cz s cílem podchytit aktivnější část diabetických pacientů a vytvořit z nich funkční komunitu, která bude k proaktivnímu přístupu a změně životního stylu motivovat nejen sama sebe ale zejména ostatní.“

 

AUDIO: Jak zlepšit život diabetiků hovoří lékař Jan Brož a pacient Jiří Gajdoš.

 

www.dialiga.cz
www.diabetickaasociace.cz
www.diacentrum.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář