Dětská mozková obrna. Klíčová je včasná diagnóza a speciální terapie

V případě mozkové obrny jde o hru s časem. Čím dříve je diagnostikována, tím dříve se může začít s terapií. „Mozková obrna obecně označuje soubor poruch vývoje motorických oblastí mozku nebo jejich jiné poškození v raném stádiu vývoje. Je přitom velmi důležité, aby se začalo s individuálními terapiemi právě v co nejmladším věku. Zvyšuje se tím šance na přepsání mapy mozku a vytvoření nových nervových spojení, která umožní našim klientům samostatný pohyb a upevnění správných pohybových vzorců,“ vysvětluje zakladatelka a primářka Neurorehabilitační kliniky Axon MUDr. Jarmila Zipserová. Bohužel v České republice není dostatek zařízení, která by dětem s MO a jejich rodinám umožňovala přístup k nejmodernější účinné terapii. Terapie je finančně velmi nákladná a není hrazena pojišťovnami. Rodiny tak na rehabilitace shánějí peníze, kde se dá a zařízení se tak potýkají s nedostatkem financí jak na vybavení, tak na zaměstnance.

Dětská mozková obrna: Daniel Bureš, neurorehabilitační klinika AXON, Praha 4

Péče o klienty s  mozkovou obrnou je velmi náročná finančně, ale také fyzicky a psychicky a velmi se dotýká všech členů rodiny. Právě správné fungování rodiny je přitom pro děti s MO důležité, protože jim umožňuje pokračovat v nácviku správných pohybových vzorců i po skončení intenzivních fyzioterapií. „Pro klienty je zásadní také psychická pohoda, kterou mohou získat jenom v harmonickém prostředí. Život s  mozkovou obrnou je plný pádů, a to doslova i obrazně. Intenzivní psychologickou péčí, která je nedílnou součástí celé terapie, pomáháme klientovi i jeho rodině nahlédnout na svou situaci ještě více s nadhledem a s úsměvem, protože právě úsměv nám dodává sílu jít dál a věřit, že se vzájemnou podporou to zvládneme,“ připomněl Patrik Procházka, psycholog, motivátor a spoluzakladatel církve smíchu, který je také živým příkladem toho, že s následky mozkové obrny je možné se za pomoci intenzivních terapií a s podporou druhých úspěšně vypořádat.

AUDIO rozhovor: O dětské mozkové obrně natáčela, i s klienty, Šárka Málková.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář