DOBRÝ ANDĚL pomáhá rodinám s nemocnými dětmi

U nás žije podle odhadu nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL více než 2 500 rodin s nezaopatřenými dětmi. Vlivem závažné nemoci  jsou ve finanční tísni. Dobří andělé pomáhají více než 1600 z nich. Několik set dalších rodin pomoc potřebuje, ale nedostává se jim. A i rodina, která byla původně  dobře zaopatřená, se po několika měsíčním boji s těžkým onemocněním může snadno dostat do finanční tísně.

„DOBRÝ ANDĚL převážně podporuje rodiny s dětmi, kde má rodič nebo dítě onkologické onemocnění. 38 % z celkového počtu rodin představují onemocnění dětí, ve 27 % případů jsou onkologicky nemocní rodiče. Dalších 35 % tvoří děti s jinou závažnou nemocí jako je například nemoc motýlích křídel, cystická fibróza, těžká svalová dystrofie a další,“ vysvětluje Petr Sýkora, spoluzakladatel nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL.

Chlapci trpí v dětském věku častěji závažným onemocněním než dívky. „Tak je to i v případě zhoubných nádorů, které jsou častěji diagnostikovány u chlapců,“ říká pan prof. Jan Starý, DrSc., přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol. Naopak u dospělých příjemců pomoci DOBRÉHO ANDĚLA převládají ženy. Tato skutečnost je způsobena dvěma vlivy. Ten první je čistě lékařský – u žen v mladším věku je výrazně častěji diagnostikováno onkologické onemocnění – zejména rakovina prsu. Druhý vliv je sociálně demografický – pokud onkologické onemocnění postihne matku samoživitelku, dostává se tato v naprosté většině případů velmi rychle do finanční tísně. Zhruba třetina rodin, kterým Dobří andělé pomáhají, jsou rodiny s maminkou samoživitelkou.

Bohužel v posledních 20 letech počet nekompletních rodin v Česku markantně vzrostl. Jedním z hlavních důvodů je kromě vysoké rozvodovosti (rozvádí se téměř polovina sezdaných párů) i vysoké procento primárně nesezdaných párů s dětmi. A toto riziko rozpadu bohužel ještě výrazně narůstá v případě vzniku závažného onemocnění, ať už u dítěte nebo u rodiče.

O pomoc Dobrých andělů požádala také paní Michaela z Prahy, která vychovává dvě děti – Patrika a Giulii. Před třemi lety jejímu čtyřletému synovi lékaři diagnostikovali leukémii. Podstoupil sérii chemoterapií. Jako průvodkyně pracující na živnostenský list musela svou práci ze dne na den ukončit a věnovat se malému pacientovi. Protože Patrikova léčba vyžadovala častý pobyt v nemocnici, musela zajistit péči o svou dceru. Částečně pomáhal její partner, s kterým serozcházela, babička, ale i placené hlídání. V akutní fázi, která trvala tři čtvrtě roku, se sestra s bratrem neviděli, aby se Patrik nenakazil běžnou virózou. Také domácí prostředí vyžadovalo úpravy, neustálý úklid a sterilizace povrchů. Kvůli oslabené imunitě nemohl Patrik také cestovat městskou hromadnou dopravou. Jediným příjmem se stala podpora v nezaměstnanosti. Od začátku léčby rodině pomáhají pravidelnými příspěvky Dobří andělé, kterým paní Michaela vzkazuje: „Je úžasné, že jsou lidé ochotni pomoci druhým. Léčba leukémie trvá dva roky a za tu dobu se člověk bez finanční pomoci dostane ekonomicky na úplné dno.“ Objevily se různé náklady spojené s léčbou – častá doprava do nemocnice (někdy i 2x denně), čerstvá strava, doplatky na léky, vitamíny a zajištění péče o dalšího sourozence. V červnu 2014 byla Patrikova léčba ukončena, stále však musí být opatrný, neboť má oslabenou imunitu. Dobří andělé pomáhají rodinám až dva roky po ukončení léčby, aby se rodina mohla pomalu vrátit do „normálního“ života.

AUDIO: Dobrý anděl pomohl v těžké životní situaci i mamince Michaele Kafkové. Poslouchejte.

 

Přestože rodiny samoživitelek jsou na tom hůře, často i v případě manželských párů není situace rodiny o mnoho příznivější. Stává se, že jeden z rodičů nemůže z důvodu péče o nemocné dítě dlouhodobě vykonávat zaměstnání. Jeden z rodičů tak musí zajistit péči o dalšího sourozence a postarat se o chod domácnosti, zatímco druhý tráví dlouhé měsíce v nemocnici s nemocným dítětem.

V České republice si stále více lidí uvědomuje, že je třeba takovým rodinám pomáhat. Stát se Dobrým andělem je jednoduché, stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz a začít přispívat.

AUDIO: DOBRÝ ANDĚL pomáhá rodinám s dětmi, k tomu už více řekne spoluzakladatel Petr Sýkora.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář