Dospívání není jen bouře hormonů, mění se i vztahy s okolím

Dospívání je dobou psychosexuálního vývoje, ale také obdobím citlivého prožívání a vnímání vztahů se svým okolím. Mladí lidé, zejména dívky, touží po autonomii. Vymaňují se ze světa rodiny a navazují vztahy s vrstevníky, kteří řeší stejné problémy. Výzkumy mezi mládeží svědčí o mnoha pozitivních trendech, například o odpovědnějším antikoncepčním chování mladých lidí. Další osvěta by měla vést k zodpovědnému chování i v ostatních životních oblastech.

 

Většina trápení a problémů dospívajících dívek dnes a před dvaceti lety se zásadně neliší. Dívky prochází psychosexuálním vývojem, „hormonální bouře“ zodpovídá za fyzické i psychické změny. Ty mají za následek zaoblování tvarů, růst prsou, počátek menstruace, ale také častou a nečekanou změnu nálad. Dívky mají potřebu uvědomit si vztah sama k sobě a ke svému ženství. V tomto období dochází k sexuální identifikaci a dotváří se celková osobní identita.

 

V pubertě dochází k posunu vnímání vztahů s nejbližším okolím

 

Vztahy s rodinou ustupují do pozadí, na významu nabývají vazby s vrstevníky, kteří se nacházejí v podobných životních situacích. Charakteristická je touha po popularitě a atraktivitě pro opačné pohlaví, dívky postupně dospívají k utváření partnerských vztahů. Průměrný věk prvního pohlavního styku u žen se dlouhodobě pohybuje kolem 18 let. Sexuální život však začíná mnohem dříve. Své místo mají fantazie a masturbace jako součást normálního sexuálního vývoje, později i nekoitální partnerské aktivity a mazlení.

Komunikační technologie zvýšily zranitelnost mladých dívek zvenčí

 

Komunikační technologie obzvláště v posledních letech prodělaly obrovský vývoj a rozmach. Přístup k intimním detailům života mladých dívek dnes mohou mít jak přátelé, tak neznámí lidé. Vytváří se tím prostor pro šikanu, protože po internetu se mohou šířit i mnohé usvědčující fotografie.

 

Mladí lidé si mezi sebou vytvářejí vztahy rychlejším tempem díky tomu, že spolu komunikují kdykoliv a svoje zážitky ihned sdílejí se svými známými. Nástrahou vztahů a poznávání přátel přes sociální sítě je však výsledný klamný obraz uživatele, utvořený autostylizací a autocenzurou.

 

AUDIO: Vanda Lukáčová, psychiatrička z Ústřední vojenské nemocnice Praha nám poví, jak vypadá hormonální bouře u mladých dívek, co prožívají a jakou roli hrají rodiče v tomto citlivém období. Rozhovor si poslechněte ZDE

 

AUDIO: Petr Kolek, primář Gynekologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze, nám vysvětlí, jak by se mladé dívky měly chránit před těhotenstvím a před nákazou pohlavními chorobami. Rozhovor si poslechněte ZDE

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář