Efekty jógy ve vztahu k wellness a kvalitě života

Slovo „jóga“ pochází ze sanskrtského kořene slova „Judž“, což znamená „sjednotit“, „zharmonizovat“. Jógové techniky umožňují pronikat stále hlouběji do struktur osobnosti, teoreticky až k  dosažení prožitku úplného „wellness“ stavu, který je již nestupňovatelný, v  józe zvaný „purnam“, tj. stabilita, pravá moudrost.

Základním průnikem pojetí jógy a pojetí wellness je harmonizace a nacházení souladu v životě. Sémantický základ „well“ je v českém překladu nositelem řady významů, vždy veskrze pozitivních. Jeho protipólem je „ill“, v češtině představující něco škodlivého, chorého, zlého.  „Ness“ v překladu znamená „výběžek“, v přeneseném smyslu „směr“, „sklon“.

„Lze říci, že sklony v charakteru směřují člověka buď směrem k „wellness“ nebo k „illness“. Lidé se během svého života mohou ocitat střídavě na různých bodech uvedeného kontinua a brát tuto skutečnost víceméně pasivně ve smyslu fráze „jednou jsi dole, jednou nahoře,“uvádí Prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. z Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA.

„Z definice wellness vyplývá jasná provázanost se zdravím člověka a s kvalitou jeho žití. Z toho vyplývá, že za wellness aktivity, a wellness procedury lze považovat pouze ty, které rozvíjejí zdraví jedince, skupin, a které podporují realizaci plného potenciálu člověka. S wellness životním stylem souvisí umírněnost, střídmost, výběrovost a osobní disciplína, od přijímání potravy až k přijímání informací,“ upozorňuje Prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. z Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA.

AUDIO rozhovor: Jak je jóga prospěšná, hovoří  profesorka Milada Krejčí. Indii navštěvuje PHDr.Zdeněk Štipl z UK  Praha, Filozofická fakulta, Ústav jižní a centrální Asie. 

Mezinárodní den jógy 2017

V červnu pořádají spolky Jóga v denním životě již třetí ročník oslav Mezinárodního dne jógy (MDJ) vyhlášeného OSN. Všechny tyto akce jsou zdarma a kromě cvičení jógy uvnitř i venku jsou mezi nimi také přednášky o zdravotních účincích jógy, ochutnávky vegetariánských pochoutek atd. Jejich přehled najdete na adrese www.joga.cz/mdj. Tématem letošních oslav jsou jóga, sánskrt a ájurvéda.

V Praze proběhne hlavní oslava s cvičením jógy 21. června na Karlově náměstí od 15 do 19.30 pod záštitou starostky MČ Praha 2 Mgr. Jany Černochové a velvyslanectví Indie v ČR. Jóga v denním životě také povede cvičení jógy v rámci programu oficiálních oslav MDJ pořádaných Velvyslanectvím Indie 21. 6. od 9 hodin. Další akce najdete také na adrese www.mezinarodnidenjogy.cz.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář