Epidemie cukrovky začíná už u dětí: podíl obézních českých dětí setrvale roste

Obézních dětí a dětí s nadváhou v ČR setrvale přibývá. Podle srovnání z roku 2019 se to u nás týká zhruba každého pátého dítěte.[1] Výsledky se pak projevují i v nemocnosti, nejvýraznějším efektem je stále častější výskyt cukrovky. Podle Svazu zdravotních pojišťoven je diabetiků už přes milion.

 
Nadváha či obezita jsou nejčastějším spouštěčem cukrovky. Právě cukrovkou podle posledních dostupných dat trpí v ČR dnes každý desátý člověk. Křivka nárůstu počtu strmě roste už od revoluce. Zatímco v roce 1992 šlo o zhruba 4 % lidí, v roce 2000 už šlo o 6 % a nyní již téměř 10 %. [2] Podle dat spotřeby léčiv na cukrovku, jež analyzoval Svaz zdravotních pojišťoven počet léčených diabetiků v ČR překročil jeden milion (v roce 2018 bylo v tuzemsku léčeno 1 018 283 diabetiků) a jejich počet stále roste, ročně přibývá zhruba 10 000 nových.
„Mezi nadváhou, obezitou a výskytem cukrovky je velmi silná korelace, která souvisí i s málo aktivním životním stylem a nesprávným stravováním. Tyto návyky i samotná nadváha přitom mají kořeny v dětství a přenášejí se do dospělosti,“ vysvětluje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich. „Výraznější problém můžeme do budoucna čekat u mužské populace, kde má nyní nadváhu 17,7 % a obezitu 8,9 % chlapců ve věku mezi 11 a 15 lety, zatímco u dívek je to 11,5 % a 3,3 %,“ dodává.
Zdravotní pojišťovny se snaží tento trend zmírnit. V rámci fondů prevence investují prostředky do podpory pohybu dětí, nejčastěji formou ročního tisícikorunového příspěvku na sportovní aktivity, v případě přesunutí prostředků z rodiče na dítě je zde ještě 500 korun navíc. Celkově zaměstnanecké zdravotní pojišťovny pro rok 2020 alokovaly pro preventivní programy 966 milionů korun.

[1] http://www.mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=37971&typ=application/pdf&nazev=HBSC_Obezita_nadvaha_2019_Kalman.pdf
[2] http://diabetickaasociace.cz/co-je-diabetes/data-o-diabetu-v-cr/

foto: szpcr.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář