Proč je důležité znát hodnotu svého krevního tlaku?

Znalost krevního tlaku je nezbytná pro zahájení léčby hypertenze a dále je důležitá pro zlepšení kontroly hypertenze. Ženy ve vyspělých i rozvojových zemích vědí častěji o své hypertenzi, častěji jsou léčeny.

Od roku 1985 u nás významně stoupá počet osob, které vědí o svém vysokém krevním tlaku..

Světový den hypertenze s podtitulem „Poznej svůj krevní tlak“ připomene lidem význam životního stylu pro krevní tlak. Letos tento den připadá na sedmnáctého května. Tlak o něco vyšší než doporučených 135/85 má ale značná část obyvatel. Vhodnou dietou a dostatkem pohybu si mohou i bez léků tlak snížit. Klesne tlak i jejich riziko, že je postihnou komplikace vysokého krevního tlaku, jako je infarkt, mrtvice či selhání ledvin.

Krevní tlak (TK) je velmi variabilní parametr, a proto se jednotlivá měření mohou značně lišit. Velmi častá je hypertenze bílého pláště, kdy nemocný má vysoký TK v ordinaci (>140/90 mm Hg), ale normální TK mimo ordinaci (<135/85 mm Hg). Krevním tlakem mimo ordinaci rozumíme měření provedené doma samotným pacientem nebo 24-hodinové ambulantní monitorování TK.

Hypertenze bílého pláště je častější u jedinců ve středním a vyšším věku, u žen, nekuřáků a je spojena s nepříznivým metabolickým profilem: jedinci mají často vyšší hladiny tuků a cukru v krvi.

Opakem je tzv. maskovaná hypertenze, tj. stav, kdy TK v ordinaci je normální, ale TK mimo ordinaci je vysoký .  Maskovaná hypertenze je častější v mladším věku, u mužů a u kuřáků. Je rovněž nositelkou zvýšeného rizika srdečně cévních příhod a toto riziko lze snížit soustavnou léčbou léky.

Audio: Profesor Jan Filipovský, předseda České společnosti pro hypertenzi nás pozve na Světový den hypertenze.

 

Měření krevního tlaku v domácích podmínkách samotným pacientem se stalo uznávanou metodou pro hodnocení závažnosti arteriální hypertenze i pro sledování efektu její léčby.

Výběr přístroje

 

Před zakoupením přístroje se o vhodnosti tohoto kroku poraďte s lékařem (u některých pacientů, například s velkým třesem nebo s poruchami srdečního rytmu, není metoda přesná).
V lékárně žádejte pouze tzv. validované přístroje, tedy ty, které prošly s úspěchem klinickým ověřováním. Při nejistotě ověřte, zda přístroj splnil kritéria pro domácí monitory na stránkách http://www.dableducational.org/
Přednostně vybírejte přístroje měřící tlak manžetou na paži (přístroje měřící na prstu či zápěstí jsou až na vzácné výjimky méně přesné).
Pokud máte velký nebo naopak malý obvod paže, žádejte manžetu přiměřené šíře.
K ověření, zda přístroj měří vaše hodnoty správně, požádejte svého lékaře, aby jeho výsledky porovnal s hodnotami, které měří on sám klasickou metodou.

Metoda měření

 

 1. Měřte alespoň po 5 minutách uklidnění vsedě.
 2. Paži položte na stůl vedle přístroje, ujistěte se, že je manžeta správně nasazena (ne příliš utažena, ne příliš volná).
 3. Nekřižte nohy přes sebe, nehýbejte jimi, při měření nemluvte a nedělejte ani nic dalšího.
 4. Měření opakujte v intervalech 1-2 minut.
 5. Výsledky mezi měřeními zapisujte (pokud nemá přístroj paměť nebo nepřenáší po síti či chytrém telefonu data na server).

 

Jak často měření opakovat

 

 1. Vždy při prvním posouzení tíže hypertenze, při změnách léčby a před každou návštěvou u ošetřujícího lékaře.
 2. „Kampaň“ 7 dní měření – vždy ráno a večer (před užíváním léků a před jídlem).
 3. Vždy provádějte alespoň 2 měření po sobě.
 4. První den každé kampaně se do průměru měření nepočítá.
 5. Mimo tyto systematické „kampaně“ měření není doporučeno přístroj používat častěji než
 6. 1-2x týdně.

 

Jaké jsou normální a cílové hodnoty krevního tlaku

 

 1. Měření TK v domácích podmínkách by mělo být hodnoceno průměrem hodnot měřených v dané kampani (bez prvního dne).
 2. Hodnoty by neměly přesáhnout 135 mmHg systolického (horního) krevního tlaku a 85 mmHg diastolického (spodního) krevního tlaku.
 3. Občasné zvýšení nad tyto hodnoty není rozhodující, význam mají především průměrné hodnoty. Přesto, pokud váš tlak výrazně kolísá, je dobré se poradit s lékařem.
 4. Svoji léčbu vysokého tlaku bez předchozí konzultace s lékařem sami neměňte.

 

AUDIO: Výhody domácího měření krevního tlaku vysvětlí profesor Aleš Linhart z České společnosti pro hypertenzi.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář