I diabetika dokáže viróza potrápit

Akutní virová onemocnění mívají u diabetiků vleklejší průběh a mohou být provázena zhoršením cukrovky samotné. Oproti lidem bez diabetu je nutné do léčby zahrnout častější měření glykémie a hlídat si dostatečný pitný režim.

S některou z forem cukrovky (diabetes mellitus) se potýká na osm procent obyvatel u nás. Počet nemocných stále stoupá bez ohledu na věk či pohlaví. Meziročně se počet nových případů navyšuje přibližně o 3 000 pacientů. Největší nárůst počtu diabetiků je mezi 60. a 75. rokem, kdy se téměř zdvojnásobuje z 18 000 na 35 000 diabetiků na 100 000 obyvatel ČR. Kromě vlastního onemocnění zdravotní stav pacientů komplikují další přidružené nemoci. Nejčastější jsou v současnosti kardiovaskulární, nádorová a infekční onemocnění. Osud pacientů s diabetem však lze zlepšit důslednou prevencí a správně zvolenou léčbou.

Většině kardiovaskulárních příhod však lze předcházet. Důležitá je životospráva – ovlivnění rizikových faktorů jako je kouření, obezita, vysoký cholesterol a vysoký tlak – ale také vhodná antidiabetická léčba. Lékaři dnes mají k dispozici moderní léky, které umí kontrolovat jak vysoký tlak, tak poruchy metabolismu tuků a cukrů. Nezbytná je však pacientova motivace ke zlepšení životních návyků a jejich dodržování.

Diabetici jsou infekcemi ohrožení více, než běžná populace

V celé řadě studií bylo prokázáno, že pacienti s diabetem jsou více ohroženi infekcemi kůže a měkkých tkání, kostí a kloubů, močových cest, respiračního traktu či dokonce tzv. sepsí (laicky označovanou za otravu krve). Mezi specifické infekční komplikace, které významně častěji postihují diabetiky, patří tzv. syndrom diabetické nohy, maligní zánět vnějšího ucha, plísňové či kvasinkové infekce kůže a sliznic, komplikované močové či nitrobřišní infekce, nebo mukormykóza či tuberkulóza.

AUDIO rozhovor: o cukrovce s profesorem Milanem Kvapilem, MUDr. Milanem Trojánkem a pacientem natáčela Šárka Málková.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář