JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT – Srdeční infarkt nečeká

V rozjedu je  2.ročník kampaně JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT. Pro jeho spuštění bylo vybráno datum 15. 5., které připomíná číslo zdravotnické záchranné služby. Akutní srdeční infarkt ročně postihne v ČR více než 40 000 lidí, téměř 40 % umírá dříve, než se zachrání. Každý pátý z nás váhá s přivoláním záchranky déle než 1 hodinu. Riziko úmrtí  se tím zvyšuje o více než 20 %.

Akutní srdeční infarkt je onemocnění, které postiženého člověka bezprostředně ohrožuje na životě. Srdeční infarkt vzniká v důsledku ucpání koronární (srdeční) tepny. Tato céva se vine po povrchu srdce, odkud vyživuje srdeční sval. Přerušení toku krve v koronární tepně vede k přerušení výživy příslušné části srdečního svalu, který začne velmi rychle odumírat. „Je tedy naprosto zásadní, aby se takový člověk dostal k potřebnému léčebnému zákroku do nemocnice co nejdříve – tedy v době, kdy ještě nedošlo k nenávratnému poškození srdce z důvodu lokální ischemie (nedokrvení),“ zdůrazňuje As. MUDr. Viktor Kočka, vedoucí lékař Oddělení invazivní kardiologie Kardiocentra  FNKV.

 

Bohužel se ukazuje, že až 40 % lidí postižených akutním srdečním infarktem umírá dříve, než jim je poskytnutá pomoc. Důvodem je, že postižení zbytečně dlouho čekají. Myslí, že je bolest sama přejde a volají záchrannou zdravotnickou službu příliš pozdě – a dalším důvodem je, že lidé v jejich okolí často nevědí, jak jim pomoci.

 

AUDIO: Pro záchranu srdce je důležitý čas, to potvrzuje Viktor Kočka, vedoucí lékař Oddělení invazivní kardiologie Kardiocentra FNKV.

„Číslo 155 tísňové linky zdravotnické záchranné služby by měl znát každý. A stejně tak by měl každý vědět, že je potřeba reagovat neodkladně,“ říká MUDr. Martin Houdek, ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje.. Role zdravotnické záchranné služby je v léčbě infarktu nezastupitelná. Tým zdravotníků bez odkladu stanoví diagnózu natočením EKG, zahájí léčbu již v sanitce a v případě nutnosti poskytne resuscitaci. Záchranka dopraví pacienta přímo na katetrizační pracoviště, kde je mu poskytnuta život zachraňující léčba otevřením uzavřené koronární cévy. „Šance na úspěšnou resuscitaci se samozřejmě zvyšuje včasnou první pomocí ještě před příjezdem záchranné služby,“ dodává MUDr. Houdek.

 

AUDIO: Už v sanitce se bojuje o život pacienta, říká Martin Houdek, ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje.

 

Kampaň JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT cílí na – znalost příznaků, rychlé jednání, přivolání záchranky a zajištění nejvhodnější léčby.
Myšlenku kampaně podpoří pochody pro zdraví, aktivity pro rodiny s dětmi a přednáškyi ve spolupráci s kluby SENSEN. Bude probíhat i výuka laické resuscitace a často i měření EKG a krevního tlaku. Kampaň vyvrcholí na konci září v Praze u příležitosti Světového dne srdce.

 

AUDIO: O kampani JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT mluví manažerka projektu MUDr.Zuzana Kaifoszova.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář