Karcinom slinivky břišní – opomíjená hrozba mezi solidními nádory

Vyhlášení dne věnovaného karcinomu slinivky břišní je cestou, jak zvýšit povědomí o mimořádně agresivním nádorovém onemocnění. Cílem je tuto diagnózu zařadit mezi priority onkologického výzkumu. V letošním roce se tak 13. listopad poprvé stal Světovým dnem karcinomu slinivky břišní.

Karcinom slinivky břišní tvoří přibližně 2 % všech zhoubných nádorů a zapříčiňuje 6 % všech úmrtí na zhoubné nádory. Jde o zhoubný nádor s nejhoršími léčebnými výsledky ve všech stadiích onemocnění. Navzdory veškerému medicínskému úsilí 5letá doba přežití nemocných s karcinomem slinivky břišní je pouze 5 %. Dá se očekávat, že v roce 2030 bude v Evropě druhou nejčastější příčinou úmrtí mezi zhoubnými nádory. U nás se výskyt onemocnění oproti osmdesátým letům zdvojnásobil.

AUDIO: Jak se odhalí rakovina slinivky břišní, na to odpoví profesor Zdeněk Krška, přednosta I. chirurgické kliniky VFN.

„V současnosti neexistují jednoznačné testy umožňující časné zjištění nemoci a choroba probíhá plíživě, často bez výrazných zjevných příznaků. Proto je většina onemocnění odhalena pozdě ve stadiu znemožňující radikální chirurgické odstranění,“ vysvětluje prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., přednosta I. chirurgické kliniky – hrudní, břišní a úrazové chirurgie VFN v Praze a 1. LF UK.  

Důležité je omezit rizikové faktory
Ke vzniku karcinomu slinivky břišní přispívají i známé rizikové faktory. „Přibližně 25 % případů onemocnění má souvislost s kouřením. Dále by se lidé měli vyhnout nadměrné konzumaci alkoholu, k rozvoji nemoci přispívá také nadváha. Ve větším riziku, že se u nich nemoc objeví, jsou i lidé po prodělaném chronickém zánětu slinivky břišní,“ dodává prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., přednosta Onkologické kliniky VFN v Praze a 1. LF UK.

Nepřehlížejte příznaky onemocnění
Často se objevují pozdě až při šíření nemoci do okolních struktur.

Mezi známé příznaky rakoviny slinivky břišní patří:

  • bolest v nadbřišku často vystřelující do zad
  • nechutenství
  • nevysvětlitelný váhový úbytek
  • pocity nevolnosti
  • žloutenka (neinfekční)
  • změna barvy a konzistence stolice (jílovitá)
  • opakující se záněty žil
  • nově vzniklý diabetes mellitus II. typu
  • depresivní syndrom, který může předcházet rozvoji nemoci

 

Česká republika patří mezi země s alarmujícím výskytem karcinomů slinivky břišní!

AUDIO: Primář 1.chirurgické kliniky VFN David Hoskovec řekne,které jsou možnosti léčby pro pacienta, který má  karcinom slinivky břišní.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář