LDN jinak, aneb návrat zpět do běžného života

LDN už dávno nejsou jen nemocnice sloužící k poklidnému dožití. Ale lze je nazvat zařízeními následné péče. Pacienti sice potřebují léčbu dle diagnózy, která je jim stanovena, ale také rozptýlení a aktivity, které pomáhají jejich psychice.

„Není nic horšího než zavřít starého člověka mezi čtyři stěny, kde je odkázán jen na pomoc druhých, nemá si s kým co říct a je trýzněn svými myšlenkami na poslední roky života a často i na smrt,“ řekl primář Vysočinských nemocnic MUDr. Leoš Abrt.

Bylo zjištěno, že pacient, který nemá žádné zájmy, aktivity a na nic se netěší, mnohem rychleji stárne, a u seniorů to platí mnohonásobně. Během několika měsíců tak může zestárnout prakticky i o několik let, což je v pokročilém věku velmi nežádoucí. A právě Vysočinské nemocnice kladnou za cíl toto změnit a zajistit pacientům kvalitní léčbu s kvalitními podpůrnými aktivizačními činnostmi.

Pobyt v LDN

Pacienti tak během svého pobytu v LDN chodí na nejrůznější kroužky ručních prací, účastní se besídek, hovoří se spolubydlícími i ošetřovateli. V letním období jsou jim zajištěny i činnosti ve venkovním prostředí nemocnice, kde třeba opékají buřty apod. Vysočinské nemocnice pro ně pravidelně pořádají ranní hromadná rehabilitační cvičení, ergoterapii, sváteční posezení, například před Velikonocemi nebo Vánocemi.

„V naší nemocnici zabezpečujeme pro pacienty ergoterapii, kde se jim věnuje zkušený pracovník, který různými pracovními činnostmi  u pacientů rozvíjí jemnou motoriku. Nezapomíná se ani na dobrou psychickou pohodu a proto je při těchto činnostech slyšet zpěv i smích našich pacientů. Vše je směřováno k tomu, aby pacient nebyl pouze umístěn na lůžku, ale aby se plně zapojil do života v naší LDN. V našem zažízení je možná i krátkodobá hospitalizace. Vše je podmíněno zdravotním stavem pacienta a jeho schopností vrátit se zpět do svého přirozeného prostředí, tedy domů“ vysvětluje primář MUDr. Leoš Abrt.

Řada pacientů se snaží si pobyt co nejvíce užít a načerpat spoustu podnětů. Rodinám se pak vrací rodiče nebo prarodiče plní energie, dobré nálady a pozitivních myšlenek, což je přínosem i pro samotné rodiny.

LDN nejsou za trest

Každý, kdo někdy pečoval o staršího člověka, ví, že se rozhodně nejedná o jednoduchou práci. Taková péče vyžaduje velkou zodpovědnost i pečlivost a často není v silách rodiny ji seniorovi poskytnout na 100%. Po čase přichází psychické i fyzické vyčerpání z náročné péče o svého blízkého člena rodiny a mnohdy hraje roli i finanční stránka.

Vysočinské nemocnice přesně tyto situace řeší. Nabídnou rodinám alternativu ve formě sociálního lůžka v  péči o jejich blízké, zázemí a profesionální péči. Rodiny tak mají jistotu, že své blízké svěřili do dobrých rukou a že rozhodně nebudou strádat. Navíc mají po náročné péči čas sami na sebe, mohou si odpočinout, vyrazit na výlet nebo se věnovat dětem. A pak už se jen těšit na seniora a jeho zážitky z pobytu.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář