Desatero signálů Alzheimerovy choroby

Když v roce 1907 německý lékař Alois Alzheimer poprvé popsal a diagnostikoval Alzheimerovu nemoc, netušil, kolik lidí touto chorobou bude v budoucnu trpět. Alzheimerova choroba neboli stařecká demence začíná pozvolna a nenápadně.  Postihuje část mozku a tím se zhoršuje krátkodobá paměť, schopnost jasného úsudku, nemocný má problémy s vyjadřováním, rozhodováním, bývá zmatený, dezorientovaný a ztrácí schopnost se sám o sebe postarat. Nakonec je odkázán na pomoc druhých.  Rychlost vývoje nemoci je u každého různá, nicméně včasné stanovení diagnózy a podání léků může průběh nemoci zpomalit.

Již dnes každý 10 člověk nad 65 let trpí nějakou formou demence a s prodlužujícím se věkem, špatnou životosprávou bude takových případů stále více. Mnoho z nich je odkázáno na pomoc druhých, ovšem ne každý má blízké, kteří se o něj mohou postarat.

DESATERO SIGNÁLŮ ALZHEIMEROVY CHOROBY

PROBLÉMY S PAMĚTÍ
Opakovaně se ptá na to samé.
Nepamatuje si, co bylo ráno ke snídani.                                          
Zapomene, že si ráno vzal léky…   

DENNÍ AKTIVITY
Odchází z domova a zapomene zavřít dveře. Připraví si jídlo, ale zapomene na něj.  Pustí vodu a zapomene ji vypnout…

PROBLÉMY S ŘEČÍ
Často vypadávají slova jinak běžně užívaná. Vyslovené věty nedávají smysl. Plynulost řeči je pomalejší.

DEZORIENTACE ČASEM A MÍSTEM
Při cestě na nákup si nevzpomene, kam vlastně jde. Ztrácí se i na velmi známých místech.

ZHORŠENÝ ÚSUDEK
Na procházku vyrazí v pyžamu. Vezme psa na procházku, ale vrátí se bez něho…

PORUŠENÍ ABSTRAKTNÍHO MYŠLENÍ
Neví jak zaplatit na poště inkaso. Proč použít PIN ke své kartě, číslo mu nic neříká. Má problémy s počítáním.

ZAKLÁDÁNÍ VĚCI NA NESPRÁVNÉ MÍSTO
Fén je v lednici. Máslo v posteli. Klíče v nočním stolku…

ZMĚNY V CHOVÁNÍ
Rychle se mění a střídají nálady bez zjevné příčiny…

ZMĚNY OSOBNOSTI
Změna povahových vlastností. Častější úzkost, podezřívání. Nikomu nevěří. Je smutný.

AKTIVITA
Nechuť dělat to, co dříve dělal velmi rád. Přechod z aktivní formy života do role pasivního jedince.

CO S TÍM?

Je nutné navštívit praktického lékaře, který provede základní a přístrojová vyšetření a kontrolní laboratoř. Lékař podrobně zhodnotí osobní i rodinnou anamnézu, pomocí řady testů zhodnotí postižení kognitivních funkcí.

Aby mohl lékař vyloučit jiná onemocnění způsobující tyto obtíže, odešle pacienta ke specialistovi (neurologovi, psychiatrovi), neboť doposud neexistuje diagnostická metodika jasně prokazující Alzheimerovu chorobu.

Další možností k určení diagnózy je návštěva kontaktního centra, která se angažují v projektu Dny paměti a pomohou vyšetřit stav paměti, zhodnotit symptomy a doporučí další postup.

Nástup nemoci je pozvolný, průběh individuální. ALZHEIMEROVA CHOROBA se nadá vyléčit, ale dá se léčit. 

Mezinárodní den Alzheimerovy choroby v Centrech spokojeného stáří Alzheimer Care

K Mezinárodnímu dni Alzheimerovy choroby, který si celosvětově připomínáme 21. září chystají v Centrech spokojeného stáří Alzheimer Care v Lázních Bohdaneč i ve Svobodě nad Úpou workshopy a přednášky o Alzheimerově chorobě, budou zde také prezentovány terapie a procedury, jež se v Centrech provádějí. První návštěvníky z řad široké veřejnosti v Lázních Bohdaneč přivítají ve 14 hodin, o hodinu později i ve Svobodě nad Úpou.

Více na www.alzheimercare.cz nebo aktuálně na www.facebook.com/AlzheimerCareBohdanec

 

Služby a péče v Centrech jsou na profesionální úrovni, klienti jsou ubytováni v příjemném a podnětném prostředí s velkou podporou školeného personálu. Tráví svůj čas plnohodnotně, mohou si vybrat ze široké nabídky volnočasových aktivit, mohou tvořit, komunikovat s ostatními a vyhnout se tak samotě a izolaci.  Profesionální služby jsou klientům poskytovány nepřetržitě 24 hodin denně 365 dní v roce a je zde kladen důraz na individuální přístup. Jak říká ředitelka Centra, Mgr. Lydie Charouzová: „Negativní následky demence léčíme a zmírňujeme pomocí rozvíjejících aktivit, například kognitivních tréninků, ergoterapie, canisterapie, tréninku paměti a slovní zásoby nebo společných her. Dbáme na individuální přístup s cílem zachování soběstačnosti při běžných denních aktivitách.“ Čistota, profesionální přístup, nabídka služeb, procedur a péče je velmi lákavá nejenom pro nemocné Alzheimerovou chorobou. Centra disponují dohromady 171 lůžky, jejichž kapacita zatím stále stačí uspokojovat poptávku.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář