Kouření, sůl, přejídání a léky proti bolesti „kradou“ ledvinám zdraví

O ledvinách, jejich onemocnění a správné péči kolují ve společnosti různé polopravdy a mýty. Mnoho lidí neví, co ledvinám prospívá a co jim naopak škodí. Seznamte se s nejrozšířenějšími polopravdami, které objasní nefrolog MUDr. Martin Havrda, primář I. interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

Když mě nic nebolí, jsem zdravý

Spojovat si nemoc jen s bolestí je nejrozšířenější omyl. Většinu onemocnění ledvin zpočátku neprovází bolest a ani nemají jinak výrazné projevy. Celkové množství moči také není spolehlivým ukazatelem správné funkce ledvin. „Neobvyklé snížení množství odcházející moči se většinou vyskytuje až u nejvážnějších stupňů poškození ledvin. I lidé, kteří již musí docházet na dialýzu, mohou močit zdánlivě normálně,“ vysvětluje MUDr. Martin Havrda. Onemocnění ledvin, nebo také choroby srdce, mohou způsobit přesun močení do nočních hodin. To znamená, že ve dne člověk močí méně a v noci to dohání. „Dalšími příznaky, zasluhujícími pozornost, je zvýšení frekvence močení, bolest při močení, obtížné močení nebo takzvané urgence, čili náhlé velké nucení na močení. Tak se mohou projevovat nemoci vývodných cest močových, jako jsou infekce nebo zvětšení prostaty u mužů.“ dodává MUDr. Martin Havrda.

Ledviny potřebují hodně tekutin nebo „uschnou“

Dalším z nejčastějších omylů je názor, že pro ledviny je důležitý vysoký příjem tekutin. Zdravý člověk by měl denně vypít 2–3 litry tekutin. Pokud však trpí některým z onemocnění ledvin, měl by svůj pitný režim konzultovat s lékařem. „Zvýšený příjem tekutin je užitečný jen u některých chorob ledvin, zejména u opakujících se infekcí močových cest nebo u močových kamenů. Pro jiné nemocné může být nadměrný příjem tekutin naopak nebezpečný. Příkladem je poškození ledvin diabetem. Ledviny u těchto pacientů často nedokáží přebytečnou vodu vyloučit a nastává převodnění projevující se otoky nebo dušností,“ objasňuje MUDr. Martin Havrda.

 

Diabetici, chraňte si ledviny
Mezi skupinu, kterou ohrožují poruchyfunkce ledvin, patří i lidé s diabetem.Počínající poškození ledvin u nich můžeodhalit laboratorní vyšetření moči, tzv.albuminurie. Test provádí diabetolog nebopraktický lékař pravidelně jednou ročně.Pokud se podaří onemocnění včas zachytit,zvyšuje se šance na úspěšnou léčbu. Kdyžse nemoc brzy neodhalí, může přerůst ažv selhání ledvin s nutností dialýzy nebotransplantace ledvin.

 

Cigaretový kouř jde jen do plic, na ledviny nemá vliv

Zvýšené riziko rakoviny plic a infarktu myokardu u kuřáků je všeobecně známé. O vlivu kouření na ledviny a další orgány už toho lidé vědí méně. Kouření poškozuje cévy v celém těle. „Ledviny jsou systém složitých a specializovaných krevních cév. Proto platí, že co škodí cévám, škodí i ledvinám,“ říká MUDr. Martin Havrda. U kuřáků je proto vyšší riziko, že budou potřebovat dialýzu.

Tuk mi ledviny „správně obalí“

Mezi mylné představy patří i domněnka, že kilogramy navíc nepoškozují ledviny. Nadváha nebo obezita bývají spojeny s nemocemi, které ledvinám škodí, například s cukrovkou, vysokým krevním tlakem, chorobami srdce. Navíc přibývá nemocných, u nichž je selhávání ledvin způsobeno takzvaným „přetížením“ v důsledku nadměrné obezity. K přetěžování ledvin přispívá i nadměrný příjem masa a masných výrobků. „Pacienti s poruchou funkce ledvin by se měli poradit se svým lékařem o složení jídelníčku. Podle přidružených chorob a stupně poškození ledvin může být nutné omezit některé složky potravy, například sůl, cukr, tekutiny, potraviny s velkým obsahem draslíku nebo fosforu, v některých případech i bílkoviny,“ říká MUDr. Martin Havrda.

Prodlužte život svým ledvinám

Kromě vyloučení rizikových faktorů, jako je kouření, nadměrné solení nebo přejídání, je pro zdraví ledvin důležité nezapomínat na pravidelný pohyb. Lidé se mohou věnovat například obyčejné chůzi. Jestliže člověka postihne choroba ledvin, je důležité ji včas odhalit a začít s léčbou. „Každý by měl znát hodnoty svého krevního tlaku a také, jestli má normální nález v moči. Tyto parametry by se měly u zdravého člověka kontrolovat pravidelně každé dva roky. Je-li zjištěna zvýšená hodnota krevního tlaku nebo abnormální močový nález, znamená to riziko poškození ledvin. Je důležité tyto příznaky nepodceňovat, pátrat po příčině a dodržovat doporučení stanovená lékařem,“ vysvětluje MUDr. Martin Havrda.

 

Ledvinám neprospívá ani užívání některých druhů léků. Za zmínku stojí hlavně přípravky proti bolesti. „Některé druhy těchto medikamentů mají nepříznivé účinky na ledviny, které se mohou projevit i u lidí dosud zdravých. U pacientů s nemocnými ledvinami však mohou být tyto nežádoucí účinky silnější a mít těžší následky,“ dodává MUDr. Martin Havrda. I dlouhodobé užívání volně prodejných léků by proto lidé měli konzultovat s lékařem.

 

 

Zuzana Vernerová, AMI

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář