Solární sprchy mohou být zdrojem smrtelné legionelly

Slunce a voda mohou způsobit smrt, varují hygienici a lékaři před tzv. Legionářskou nemocí! V létě se vyvarujte koupání ve sprchách se solárním ohřevem nebo dětských bazéncích. Ohroženy jsou hlavně malé děti, staří, lidé s oslabenou imunitou, ale i kuřáci.

Legionella pneumophylis (hovorově Legionella) je bakterie, která žije a množí se ve vodním prostředí při teplotě 20 – 45 °C a může u člověka způsobit zápal plic i smrt. K nákaze touto bakterií dochází běžným vdechnutím do plic člověka nebo požitím nakažené vody. Právě to se děje prostřednictvím mikro kapének při sprchování! Ideální podmínky pro množení nacházejí bakterie v umělohmotných sprchách a sprchových hadicích, zásobnících vody, ale i dětských bazéncích. Všude tam se usazují nečistoty, tzv. biofilm, který je pro Legionellu živnou půdou. K množení bakterií přitom v sluncem ohřáté vodě dochází už po 4 hodinách!

 

 

 

 

 

 

 

Foto: biofilm

Co je to Legionella

Pod pojmem Legionella je myšleno 40 typů různých bakterií. Přibližně 20 z těchto bakterií je velmi nebezpečných. Legionella může u člověka vyvolat tzv. Legionářskou nemoc – pojmenovanou po velké nákaze touto plicní nemocí mezi americkými legionáři během setkání veteránů v roce 1976. Má-li člověk oslabený imunitní systém (děti, staří a nemocní lidé, pooperační stav atd.), dojde po vniknutí bakterie Legionella do organismu k rychlému rozvoji zánětu plic, který může v 10 – 15 % končit i smrtí.

Foto: Legionnela pneumophylis

Tropická vedra nás chrání

Bezpečné jsou pouze opravdu horké dny, kdy se voda v solární nádrži nebo hadici ohřeje nad 60 °C, vysokou teplotu Legionella nesnáší. Bohužel takových dní je v Čechách velmi málo. „Další možností desinfekce je zvýšené chlorování, UV záření nebo ionizace.“, říká Gerd Prior z firmy PlanBath, s.r.o., která do Čech dováží zahradní nerezové sprchy JEE-O s nezámrzným systémem. „To však u solárních sprch ani dětských bazénků není prakticky možné nebo vhodné. Nejbezpečnější je napojení venkovní sprchy přímo na vodovodní řad a nejen se studenou vodou.“, vysvětluje Gerd Prior. „Existují i automaticky vyhřívané sprchy s nezámrzným systémem a teplou vodou určené k celoročnímu provozu až do – 30° C.“ Předpokládá se, že jen v Německu legionářskou nemocí každý rok onemocní okolo 20.000 osob, z nichž několik tisíc z důvodu nákazy umírá. (Zdroj: Robert Koch-Institut). Proto v Německu nebo např. v Holandsku nejsou solární sprchy vůbec oblíbené.

Vdechnutí Legionelly – cesta do plic

Bakterie Legionelly mohou být člověku smrtelně nebezpečné tehdy, když se kapénkami dostanou do plic pomocí tzv. aerosolů. Právě při sprchování vznikají jemné kapičky vody – tzv. aerosoly – které proniknou až do plic (jde o tzv. respirabilní areosoly). Tak se dostanou do našich plic také bakterie Legionelly ze sprchové hadice.

Legionella a prostředí

Legionella je poměrně náročná bakterie, která aby přežila, potřebuje určité podmínky. Především horkost vody ovlivňuje jak se Legionele daří. Ideální teplota vody je pro tuto bakterii 20-45°C. Při teplotách o více stupních Legionella již nepřežívá. Pokud je teplota nižší než 20°C, bakterie se nerozmnožuje, ale může se ponořit do „spánku“, ve kterém přetrvá tak dlouho, než je teplota voda opět vyšší. Rozmnožovací perioda bakterie je 4 hodiny. Za čtyři hodiny se rozdělí na dvě nové bakterie. Znamená to, že pokud by v 1 ml byla 1 bakterie, po čtyřech hodinách tam budou bakterie dvě a po 72 hodinách tam bude již 262 144 bakterií.

Jak se před Legionellou chránit:


(radí Gerhard Prior, z firmy PlanBath, s.r.o., prodejce a dovozce venkovních nerezových sprch JEE-O)


–         napojení sprchy přímo na vodovodní řad (ať už teplovodní nebo pouze se studenou vodou)
–         pokud přesto chcete solární sprchu, zvolte potrubí a díly, které nejsou náchylné k vytváření biofilmů a přehřátí (měď, nerez). Díly a systém z plastu PVC a gumy jsou živnou půdou pro Legionelu.
–         zajistěte ohřev vody nad 60 °C na dostatečně dlouhou dobu (viz. tabulka níže) nebo jinou formu dezinfekce vody
–         u sprchy napojené na hadici zajistit vyprázdnění před jejím použitím (nechte odtéct min. 10- 15 s)
–         u solární sprchy vyprazdňujte zásobník s vodou každý den!
–         každý měsíc pročistěte sprchu i systém chlorem
–         vířivky nebo zahradní bazény jsou bezpečné, právě díky pravidelné chlorizaci vody

Co dělat při zamoření:

Pokud dojde k zamoření pitné vody Legionellou, je nutné provést dezinfekci. Z dezinfekčních metod je jednoznačně upřednostňována dezinfekce bez změny kvality vody, tedy dezinfekce vysokou teplotou.

 

1) Dezinfekce vysokou teplotou (bez změny kvality vody:
Teplota vody:         60°C      65°C      70°C
Doba desinfekce:     20 min    10 min   5 min

2) Dezinfekce se změnou kvality vody:
ultrafialovým zářením
chlorováním
zvýšenou ionizací elektrolýzou

Jak poznat legionářskou nemoc

Legionářská nemoc způsobuje především infekci plic. Její benigní (lehká) forma je podobná chřipce a odezní bez léčby během 2 až 5 dnů, často dříve, než je Legionářská nemoc rozpoznána. Těžká forma onemocnění Legionellou postihuje osoby se sníženou imunitou (silní kuřáci, lidé s chronickým plicním onemocněním, starší lidé, atd.). Inkubační doba probíhá od 2 do 18 dní. Počáteční symptomy připomínají chřipku, poté se objeví horečka (39,5 °C), pacient začíná pociťovat závratě a zakouší bolesti břicha (nevolnost, zvracení). Mohou nastat dvě závažné komplikace: selhání dýchacího systému a akutní selhání ledvin.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář