Léto a infekce

Značné území České republiky patří k oblastem výskytu infikovaných klíšťat. Jde jak o klíšťovou meningoencefalitidu, tak i o boreliózu.  A koupání například v rybníce může přinést i riziko pro zdraví závadné vody.

Protože je aktivita klíšťat do značné míry závislá na počasí, vydává Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem její aktuální předpověď vyjádřenou na stupnici od jedné do deseti, a to každé pondělí a čtvrtek, obvykle od dubna do října.

Typickým biotopem klíštěte jsou listnaté a smíšené lesy a porosty na okrajích vodních toků. Často se klíšťata vyskytují i v parcích, zahradách a na neudržovaných pastvinách. S nadmořskou výškou sice velikost populace klíštěte klesá, nicméně na našem území byl jeho výskyt zaznamenán i v horských polohách až na horní hranici lesa.

V současných dnech je aktivita klíšťat na stupni 10. Zdroj: mzcr.cz

Sinice a koupání v přírodě

V rybníku nebo přehradě žije přirozeně kromě ryb ještě celá řada drobných organismů.Drobným, volně ve vodě se vznášejícím organismům se říká plankton. Pro vodní rekreaci má největší význam přítomnost fytoplanktonu a bakterioplanktonu, protože tyto mikroorganismy mohou způsobovat zdravotní problémy.

Fytoplankton se skládá ze dvou velkých skupin organismů: řas a sinic.

Sinice obsahují látky, které způsobují alergie. U koupajícího se člověka, podle toho, jak je citlivý a jak dlouho ve vodě pobývá, se mohou objevit vyrážky, zarudlé oči, rýma. Alergické reakce mohou vyvolat i některé řasy. Sinice také mohou produkovat různé toxiny (jedovaté látky). Podle toho, kolik a jakých toxinů se do těla dostane, se liší i projevy: od lehké akutní otravy projevující se střevními a žaludečními potížemi, přes bolesti hlavy. Lidé při koupání často nechtěně vypijí trochu vody a s ní i přítomné sinice (a také toxiny, které jsou v nich obsaženy). Riziko se zvyšuje u dětí, které vody vypijí zpravidla více a jejich tělesná hmotnost je menší.

U alergiků se však mohou vyskytnout přecitlivělé reakce, především různé kožní problémy, záněty a alergické reakce očí a spojivek. Riziko se zvyšuje s délkou pobytu ve vodě, opakovaným koupáním po více dnů (týdnů) a samozřejmě i množstvím sinic ve vodě.

Několik rad

Největší nahromadění sinic (i toxinů) vzniká právě při vodním květu. Koupání ve vodě obsahující vodní květ nelze rozhodně doporučit.

Pokud vás bude zajímat, zda se ve vaší rekreační nádrži sleduje kvalita vody, obraťte se na příslušnou okresní (městskou) hygienickou stanici (sledují se i další ukazatele – nejenom fytoplankton).

O zvýšeném výskytu sinic na řízených koupalištích ve volné přírodě by veřejnost měla být informována (např. výstražnými tabulemi).

Doporučuje se (je-li to možné) se po vykoupání osprchovat čistou vodou a odstranit tak z pokožky řasy a sinice, které na ní po pobytu ve vodě ulpěly. V tomto případě by kontakt těla s vodou při plavání neměl být delší než cca 10 minut, což je orientační doba; liší se u každého člověka například s věkem a nepřímo ji lze stanovit jako „rozmočenou kůži prstů“, která více přijímá látky ze svého okolí. Tohoto jevu se využívá například v různých přísadách do koupelí, v případě sinic by však šlo o látky, které lidskému tělu rozhodně neprospějí.

Vodní květ často tvoří u břehu vysokou vrstvu, se kterou mohou do styku přijít hrající si děti. Proto je dobré před tímto rizikem děti varovat a hlídat, jak vypadá břeh nádrže, na kterém si hrají. Přesto sinice jsou pouze jedním ze zdravotních rizik při koupání v přírodě. Při výběru vodní nádrže nebo toku by se měl každý řídit vlastním rozumem a nekoupat se ve vodě na první pohled znečištěné (olejovými skvrnami na hladině, zápachem, vrstvami bahna na dně apod.).

Sinice a koupání v přírodě www.sinice.cz

AUDIO: O letních infekcí hovoříme s docentkou Vilmou Marešovou z  1. Infekční kliniky 2. Lékařské fakulty UK, FN Na Bulovce

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář