Věkem podmíněná makulární degenerace ohrožuje stále více Ćechů

Věk nad 50 let, nezdravá strava s nedostatkem antioxidantů v potravě, dlouhodobé vystavování se slunečnímu záření a kouření – i pasivní. Tato rizika zvyšují pravděpodobnost vzniku věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD), která, pokud se neléčí, může vést k těžkému poškození zraku – praktické slepotě. Se stárnutím populace u nás je VPMD ohroženo stále více a více lidí

Ženy jsou postiženy častěji než muži.

Má-li Váš blízký rodinný příslušník VPMD, je vyšší riziko vzniku tohoto onemocnění i u Vás.

Výskyt VPMD je dvakrát častější u lidí starších než 60 let, než je výskyt Alzheimerovy choroby v této věkové skupině.

Onemocnění postihuje střední část sítnice, tzv. žlutou skvrnu, a způsobuje postupnou ztrátu centrálního vidění. MUDr. Ivan Fišer, primář vitreoretinálního centra Evropské oční kliniky Lexum upozorňuje: „Makulární degenerace má dvě formy – suchou a vlhkou. Vlhká forma je méně častá než suchá. Trpí jí asi 10 procent pacientů s VPMD a vyvíjí se velmi rychle. Při včasné diagnostice a vhodné léčbě je možné zabránit ztrátě zraku. Je proto velmi důležité, aby každý člověk starší 45 let docházel na pravidelná vyšetření k očnímu lékaři.“

Ztráta zraku, která je důsledkem neléčeného onemocnění, má negativní vliv nejen na pacienta, ale také na jeho rodinu a celou společnost. Pokles zrakové ostrosti totiž vede ke ztrátě nezávislosti, k sociální izolaci a často také k depresím.

AUDIO: Jaroslav Pokorný začal mít potíže v 75 letech, měl obě formy postižení. Lékaři po delší době  léčby  a hlavně díky novému léku mu zachránili zrak. Poslouchejte, jak se to odehrálo. Rozhovor si poslechněte ZDE

 

Vlhká forma makulární degenerace vzniká v důsledku nadměrného působení růstového faktoru, který způsobuje abnormální růst křehkých nových cév pod sítnicí. Ty mohou krvácet, nebo z nich uniká tekutina, která poškozuje sítnici a zhoršuje centrální vidění. Došlo k výraznému pokroku v diagnostice a léčbě degenerativního onemocnění makuly. MUDr. Ivan Fišer zdůrazňuje: „V současné době schválená léčba protirůstovými faktory může udržet a také zlepšit zrak. Léčba VPMD spočívá v podávání nitroočních injekcí protilátek proti růstovému faktoru. Preparáty používané v posledních 8 letech mají maximální účinnost při měsíční frekvenci podávání. Dostávat do oka injekce každý měsíc však není zvláště příjemné, navíc je to zatíženo určitou mírou rizika. Proto oftalmologové i pacienti velmi uvítali, že se v ČR v letošním roce připravuje nová možnost léčby. V každém případě je důležitá pravidelnost – pravidelné kontroly u lékaře a dlouhodobá léčba.“

AUDIO: Lékař Ivan Fišer, primář oční kliniky Lexum, nabádá, aby lidé v pokročilém věku pravidelně docházeli na vyšetření zraku. Postupem doby totiž mnohým hrozí choroba nazvaná věkem podmíněná makulární degenerace. Rozhovor si poslechněte ZDE

 

Prevencí vzniku choroby je zdravý životní styl a vyvážená strava bohatá na ovoce a zeleninu.  Pro zdraví lidského oka jsou velmi významné takzvané antioxidanty (vitamín C, vitamín E), minerály (selen, zinek), karotenoidy. Pravidelné oční prohlídky umožňují včasný záchyt onemocnění a zvyšují šanci na zachování zraku.

Zdravý člověk považuje ostré centrální vidění za samozřejmost. Ale pacienti s VPMD jsou vážně omezeni i v běžném životě. Velmi obtížně čtou, nemohou sledovat televizi, řídit automobil, nedokážou rozeznávat lidské tváře.  Vnímají tvary předmětů jako pokřivené,  v pokročilých stadiích onemocnění se nemohou samostatně pohybovat. Toto vše znamená, že jsou pacienti odkázáni na pomoc druhých, ztrácejí nezávislost a samostatnost. To má velké následky také v psychické oblasti.

AUDIO: Obecně prospěšná společnost Tyfloservis nabízí podporu a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže hledají cestu k samostatnějšímu životu.
Služby Tyfloservisu jsou určeny všem lidem ve věku od 15 let a více sdělí doktorka Petra Kodlová. Rozhovor si poslechněte ZDE

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář