Meningokok séroskupiny C na ústupu?

Ještě ve druhé polovině 90. let stál meningokok séroskupiny C každoročně za 50 a 60 procenty případů invazivního meningokokového onemocnění (IMO) v České republice. V novém tisíciletí však došlo k obratu: už v prvních pěti letech počet onemocnění způsobených touto séroskupinou kolísal mezi 25 až 35 procenty. V následujícím období pokles séroskupiny C nadále pokračoval, až se čísla statistik zastavila na úrovni kolem 10 procent. V roce 2011 to dokonce bylo pouhých 6,2 procent. Znamená to, že meningokok C je definitivně na ústupu?

 

„Dlouhodobé statistiky skutečně dokládají v České republice pokles výskytu onemocnění způsobených meningokokem séroskupiny C,“ potvrzuje MUDr. Pavla Křížová, vedoucí Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy v SZÚ v Praze, a vysvětluje možné příčiny: „ Do určité míry může být za snížením výskytu bakterie přirozený vývoj, neboť spektrum séroskupin na určitém území se v průběhu let spontánně mění, bez vlivu vakcinace. Svůj podíl může mít i vzrůstající proočkovanost populace, jelikož vakcinace proti séroskupině C má v České republice několikaletou historii. Postupně tak narůstá počet osob, které očkováním získaly protilátky. Procento proočkovanosti české populace meningokokovými vakcínami je však nízké, takže pokles séroskupiny C je pravděpodobně více způsoben přirozenou změnou zastoupení séroskupin a v případě České republiky návratem do „normální“ situace, tj. převaha séroskupiny B. “

 

V posledních dvou letech přispívá k rostoucí proočkovanosti také aplikace konjugované tetravakcíny, která vedle séroskupiny C obsahuje očkovací látku proti třem dalším séroskupinám (A, W-135 a Y).
To potvrzuje i MUDr. Pavel Slezák ze Střediska očkování a cestovní medicíny: „Početnou skupinu zájemců o tetravakcínu představují cestovatelé. Např. v Americe je kromě séroskupiny C ohrožuje také séroskupina Y, Afrika je územím séroskupiny A a v jihovýchodní Asii se zase relativně často vyskytuje séroskupina W-135. Tetravakcína tedy splňuje více požadavků najednou. Samostatnou vakcínu proti séroskupině C naopak vyhledávají rodiče, kteří před možnými riziky IMO chtějí chránit své malé děti, neboť na rozdíl od čtyřvalentní vakcíny je možné ji aplikovat již od dvou měsíců věku.“
„Některé další séroskupiny meningokoka, jejichž výskyt byl na našem území ještě před pár lety spíše výjimečný, poslední dobou způsobují invazivní meningokokové onemocnění častěji. To je pro ukázku případ séroskupiny Y, která může být extrémně nebezpečná zejména pro dospívající chlapce, u nichž způsobuje až 50% smrtnost,“ přibližuje stávající situaci MUDr. Pavla Křížová.

 

Vůbec nejčastější příčinou IMO v České republice je aktuálně meningokok séroskupiny B (60 až 70 procent v posledních 6 letech), proti němuž však v současnosti není dostupná univerzálně účinná vakcína. „Navzdory aktuálně výrazně dominantnímu výskytu séroskupiny B v České republice nelze podceňovat očkování proti ostatním séroskupinám. Konkrétně u séroskupiny C nadále platí, že je celosvětově významnou příčinou endemického onemocnění i epidemií, kdy mezi jedinci ve vybraných populacích dochází k přenosu bakterie meningokoka častěji, než je běžné“, doplňuje MUDr. Pavel Slezák.  V řadě zemí je v posledních letech zaznamenán vzestup séroskupiny Y a z toho důvodu v některých zemích byla konjugovaná tetravakcína zařazena mezi doporučená očkování.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář