Naděje pro české sportovce. V Česku vznikla první centra sportovní kardiologie

Počet náhlých srdečních zástav a poškození srdce nebo nečekaných úmrtí mladých sportovců mají pomoci snížit nová Centra sportovní kardiologie. Specializovaná centra jako první v České republice otevřela Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, FN Olomouc a Nemocnice Podlesí v Třinci. Pro děti a adolescenty je pak k dispozici Dětské kardiocentrum ve FN Motol.

Sporty young woman suffering from heart attack outdoors

Důvodem pro vznik Center sportovní kardiologie jsou především náhlé srdeční zástavy a úmrtí u mladých sportovců. Podle statistik nenadále zemře jeden z dvou set tisíc lidí ročně, ale nositelem potenciálně smrtelné srdeční choroby je jeden z dvou set padesáti až tří set lidí. Přestože se nejedná o vysoké počty, jsou tato náhlá úmrtí zbytečná a lze jim mnohdy předejít. Sport sám o sobě není podle odborníků příčinou problému, ale zhoršuje prognózu a může být spouštěčem akutního zhoršení nepoznaného srdečního onemocnění. Projevit se může například náhlou poruchou srdečního rytmu během fyzické námahy. „Vrcholoví a výkonnostní sportovci v pravidelných intervalech podstupují základní preventivní sportovní prohlídky na úrovni praktických a tělovýchovných lékařů. Anamnéza, fyzikální vyšetření a EKG dokážou odhalit značnou část zdravotních problémů spojených s kardiovaskulárním systémem. Screening má ale jednu nevýhodu, občas ukazuje i falešně pozitivní nález a některé normální nálezy, které vznikají intenzivní pohybovou aktivitou, tzv. atletické srdce, můžou být hodnoceny jako patologie. Vrcholoví sportovci tak musí často zbytečně přerušit nebo dokonce ukončit sportovní kariéru,“ vysvětlil doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D., lékař specialista v oboru kardiologie, s  tím, že na další vyšetření a výsledky mohou sportovci v běžných zařízeních čekat i tři měsíce.

Právě nově vzniklá Centra sportovní kardiologie by měla podobné problémy pomoci řešit a urychlit. Centra jsou otevřena i jako konzultační místo pro lidi s kardiologickými potížemi a touhou sportovat. Jedná se například o výrazné zbytnění srdce z genetických příčin, které po dlouhou dobu znamenalo naprostý konec dotyčného se sportem. Postupem času se však ukázalo, že i lidé s podobnou diagnózou si mohou určitou míru sportu, respektive pohybové aktivity dovolit. Kromě profesionálních sportovců mají v péči sportovní kardiologové často i amatérské sportovce, kteří sice nejsou členy žádných klubů či organizací, ale mnohdy si s vrcholovými sportovci nezadají, co se týče objemů a intenzity tréninků.

Aktivní sportovci s vysokou fyzickou námahou mohou být podle lékařů překvapivě více ohroženi náhlou zástavou srdce než nesportovci. „Nemoci srdce nepotkávají jen nemocné a starší lidi, ale opravdu i mladé sportovce. Zástavu srdce může způsobit třeba odchylka ve tvorbě nebo vedení srdečního vzruchu, která může být patrná na povrchovém EKG, odchylky ve věnčitých tepnách nebo dědičné zbytnění srdečního svalu, tzv. hypertrofická kardiomyopatie. Nebezpečné a často podceňované jsou i přecházené virózy, které mohou způsobit zánět srdečního svalu, myokarditidu,“ vysvětlila MUDr. Bogna Jiravská-Godula, vedoucí lékařka Centra sportovní kardiologie Třinec-Podlesí.  Aby se dalo tragédiím předejít, je podle ní ze strany sportovců nutné nepodceňovat příznaky, jako je bušení srdce, bolest na hrudi, náhle snížená výkonnost, zvýšená únava nebo nevysvětlitelné mdloby a kolapsy. „Mladí sportovci mají často tendenci zamlčovat a bagatelizovat obtíže, aby nepřišli o své místo na soupisce. Přitom je potřeba brát každou potíž velmi vážně,“ dodala prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., přednostka Kliniky tělovýchovného lékařství FN Olomouc.

Aktuálně se celosvětově řeší návraty sportovců k intenzivní pohybové aktivitě, zejména těch, kteří prodělali infekční onemocnění COVID-19. U nich totiž mohl proběhnout zánět srdečního svalu a mohou být ohroženi arytmiemi a srdečním selháním,“ doplňuje aktuální informace MUDr. Otakar Jiravský, kardiolog Třinec-Podlesí.

Specializovaná centra sportovní kardiologie pomohou tělovýchovným lékařům ve společné péči o sportovce s kardiologickou problematikou. Je ku prospěchu všech, že v těchto centrech jsou lékaři s atestacemi jak z kardiologie, tak i tělovýchovného lékařství, takže mohou poskytnout komplexní péči,“ dodává doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., předseda České společnosti tělovýchovného lékařství.

PODCAST: Co se od odborníků ještě dozvěděla Šárka Málková?

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář