Narkolepsie

Narkolepsie je chronické neurologické onemocnění, které vzniká nejčastěji náhlýmvymizením malé, ale důležité skupiny tzv. hypocretinových nervových buněk v hypothalamu(část mozku). Chybění hypocretinových neuronů vede k nestabilitě systému udržujícíhobdělost a spánek, ke změnám řízení potravového chování a zřejmě k dalším diskrétnímabnormitám řízení na centrální úrovni. Studie větších souborů nemocných ukazují, ženarkolepsie je častěji provázena i jinými poruchami spánku jako jsou například spánkováapnoe, periodické pohyby končetinami ve spánku, syndrom neklidných nohou a poruchachování v REM spánku. Nemocní s narkolepsií trpí také často nadváhou a nebo mírnouobezitou a mají častěji zhoršenou náladu. Na společných pracovištích 1. LF UK a VFNprobíhá v současné době výzkum, který se zaměřuje na výskyt sdružených chorob u staršíchnemocných s narkolepsií, na kardiovaskulární výkonnost nemocných s narkolepsií a namožnosti ovlivnění vyšší hmotnosti a tělesné kondice u narkolepsie. Součástí výzkumu jsoutaké sny u narkolepsie a motorická aktivita ve spánku.

 

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

ksonka@lf1.cuni.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář