Nikotin a další závislosti během covidové pandemie

Na následky kouření zemře v Česku každý rok minimálně 18 tisíc lidí. Odborníci varují i před novými alternativami cigaret

fotografie: Freepik

Zdravé kouření neexistuje – rizikem je právě kouř

Před několika lety vstoupily na trh i jiné alternativy kouření. Jde především o elektronické cigarety na principu vaporizace tekutiny a také zahřívaný tabák. Lékaři dosud nemají příliš mnoho dat o dopadech na lidský organismus. „Jediné, co můžeme porovnávat, je to, co vdechují jejich konzumenti. Dále můžeme hodnotit určité biomarkery. Z tohoto hlediska představují e-cigarety malé riziko, menší než pět procent oproti běžným cigaretám,“ uvádí prof. Eva Králíková s tím, že u zahřívaného tabáku by tak jednoznačná nebyla. „Škodlivější jsou jednoznačně výrobky, které obsahují tabák, a tím i více toxických látek. Zahřívaný tabák má teplotu kolem 350 stupňů Celsia, což je těsně pod teplotou hoření, probíhá tam tlení a vzniká již mnohem víc toxických látek, než je v aerosulu e-cigaret. Některé firmy tuto alternativu prezentují jako zdravé kouření, což tedy opravdu není,“ doplňuje prof. Králíková. Žádný výrobek s nikotinem pochopitelně není vhodný pro nekuřáky včetně dětí.

U studentů již e-cigarety předstihly ty klasické

Rozšířením nových alternativ kouření se začali zabývat i čeští adiktologovi, a to zejména
u studentů. Podle nich už e-cigarety přestihly ty klasické. Zkušenost šestnáctiletých studentů s běžnou cigaretou má 54 procent, s e-cigaretou 60 procent. „Celkem sedmdesát procent studentů má zkušenost s e-cigaretou nebo ji plánuje v blízké době užít, osm procent už vyzkoušelo e-cigaretu s marihuanou. Obecně studenti vnímají e-cigarety jako méně škodlivé než zahřívaný tabák a běžné cigarety. Platí to především pro chlapce a studenty či studentky odborných oborů,“ popsal výsledky výzkumů prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., přednosta Kliniky adiktologie VFN a 1. LF UK s tím, že Klinika adiktologie již dokonce spustila plně nekuřácké detoxifikační oddělení. U pacientů s nejrůznějšími závislostmi pomohlo odvykání kouření ve zlepšení jejich somatického stavu, ve snížení mortality a podpořilo účinnost samotné léčby závislosti.

 

Podcast: O alternativách kouření hovořila Šárka Málková a adiktologem Adamem Kulhánkem.

E-cigarety způsobují akutní otravy u malých dětí 

S pozitivy elektronických cigaret založených na vaporizaci tekutých náplní jsou zdrženlivější toxikologové. Za poslední roky zaznamenali vysoký podíl akutních případů intoxikace e-liquidem a e-nikotinem. „V loňském roce Toxikologické informační středisko VFN konzultovalo 45 případů akutní expozice tekutině z e-cigaret. Varovným znakem je, že sedmdesát procent z nich byly děti do dvou let, přes třicet z nich byli kojenci. Přibližně jednou týdne doporučujeme hospitalizaci v nemocnici dítěte s akutní expozicí elektronickým cigaretám. Chybí jakákoli obezřetnost rodičů a informovanost, nakolik mohou být tyto náplně pro děti nebezpečné,“ upozornil doc. MUDr. Sergej Zacharov, PhD., přednosta Kliniky pracovního lékařství VFN a 1. LF UK.

Podcast: Jak je nebezpečný nikotin, to Šárce Málkové prozradil docent Sergej Zacharov.

Toxická dávka nikotinu v e-liquidech je vyšší než toxická dávka amfetaminů 

Náplně do elektronických cigaret postrádají podle lékařů jakékoli varovné signály
a nápisy. Lákavé příchutě a přitažlivá dekorace produktů obsahujících nikotin přirozeně přitahuje pozornost zvídavých dětí ve věku jednoho či dvou let, kdy jsou děti už schopny samostatného pohybu a podle dětských psychologů mají vyvinutou touhu aktivně ochutnávat vše, co je obklopuje. Proto je nutno zavést preventivní opatření, jako jsou jasné varovné znaky a věty na obalech těchto produktů a samotných výrobcích (vapovací pero, náplně s e-liquidem, doplňovací nádržky), které by jasně upozorňovaly rodiče na možné nebezpečí.

Přestože je obsah náplní e-cigaret nebezpečný, lze je koupit běžně v obchodech.
„V tekutině je vysoké množství nikotinu, toxická dávka kterého 0,2 mg/kg je nižší než toxická dávka amfetaminů (zpravidla 1,0 mg/kg). Pervitin ale v obchodech nekoupíte. Nikotinovou náplň s koncentrací až 20 mg/ml ano. Chybí regulace,“ zdůraznil doc. Zacharov.

Liquidy jako nová cesta k sebevraždě 

Vysoce toxický nikotin v náplních e-cigaret je podle odborníků v současnosti nejdostupnějším jedem, který lze koupit téměř kdekoliv. Lékaři již zaznamenali řadu případů nitrožilní aplikace, ale i cílené požití tekutiny za účelem sebevraždy. „Konzultovali jsme již případ, kdy třicetiletý muž vypil pět deseti mililitrových lahviček, což představovalo 600 miligramů čistého nikotinu najednou. Tím, že u nás není dostatečná regulace, jsou tyto náplně volně prodejné, dostupné i pro mladistvé a představují velké riziko,“ dodal doc. Zacharov s tím, že například v Austrálii jsou elektronické cigarety dostupné jen na lékařský předpis.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář