Nové technologie v diagnostice a léčbě urologických onemocnění

Urologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze slaví 40. výročí svého založení. Při této příležitosti představila nové technologie pro diagnostiku a léčbu urologických onemocnění, a rovněž i nejmodernější laparoskopický simulátor sloužící k výuce operační techniky. „Nové technologie zpřesňují práci operatérů a zajišťují pacientům větší bezpečnost,“ uvedl přednosta kliniky prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

tummy„Nedílnou součástí klinické práce na fakultních pracovištích je výuka pregraduálních i postgraduálních studentů. Je proto nutné, aby špičková klinika disponovala zařízeními, která slouží k výcviku moderních operačních metod a která umožní  záznam a přenos operačních výkonů a přednášek do učeben,“ připomněl děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Nové technologie

MUDr. Petr Macek, Ph.D., uvedl, že pracovníci kliniky mají od zářímožnost si v ČR poprvé vyzkoušet endoskop s novou technologii firmy Olympus (videořetězec 4K),která poskytuje dvakrát vyšší horizontální i vertikální rozlišení při zobrazení místa výkonu než u běžného HDTV systému. „Toto zobrazení umožňuje lepší orientaci chirurga v operačním poli, a tím tedy i větší bezpečnost nemocného,“ uvedl.  Připomněl rovněž, že klinika má nový přístroj, tzv. intrakorporální litotriptor, který umožňuje šetrnějšími postupy než dosud rozbít kameny v močových cestách – tedy v ledvině, močovodu a močovém měchýři.

Pro výuku operatérůsi klinika pořídila nejmodernější laparoskopický simulátor, který umožňuje trénovat zákrok přímo na močových cestách, a také zcela nové videokonferenční propojení čtyř operačních sálů s učebnou s funkcí vícečetného simultánního živého přenosu a možností záznamu videa v plném vysokém rozlišení (vše zhruba za bezmála čtyři miliony korun). Financování je podpořeno z Operačního program Výzkum a vývoj pro inovace za rok 2014 (OP VaVpI) a z MŠMT ČR.

Urologický týden a Rok prevence VFN

Tradiční Urologický týden prevence pořádaný z Iniciativy Evropské urologické asociace (EAU) si klade za cíl osvětu a podporu prevence závažných urologických onemocnění.

Letos připadl na termín od 14. do 18. září 2015 a věnuje se léčbě a prevenci urologických nádorů, zvláště nádoru prostaty.

„Jsme rádi, že máme nové možnosti léčby včetně nejmodernějších technologií, ale v medicíně je velmi důležitá prevence. Proto se připojujeme k aktivitám Urologického týdne i k celoroční akci Všeobecné fakultní nemocnice Rok prevence. V září budou tyto informace směřovány na urologická onemocnění, a to zejména na nádor prostaty,“ uvedl primář kliniky MUDr. Libor Zámečník, Ph.D.

Na úterý 15.9.2015 je pro pacienty plánována poradna a vyšetření močových cest v informačním stanu na Karlově náměstí.

Další informace budou zveřejněny na stránkách kliniky www.uroklinika.cz a www.vfn.cz

Nádory prostaty

Karcinom prostaty (KP)je nejčastější nádorové onemocnění u mužů a po karcinomu plic druhá nejčastější příčina úmrtí z onkologických diagnóz. Podle dat z Národního onkologického registru dosáhla incidence tohoto nádoru v roce 2012 hodnoty 134/100 tisíc mužů, což představuje více než pětinásobný vzestup za posledních třicet let. V posledních 15 letech se však zastavil nárůst mortality, nyní to představuje zhruba 29/100 tisíc mužů. Celoživotní pravděpodobnost onemocnění jev současné době přibližně 20 procent.

V roce 2014 mělo být nově diagnostikováno s KP přibližně 9000 mužů, z toho více než tisíc (12,2 %) s primárně metastatickým postižením. V posledních desetiletích došlo k výraznému zlepšení prognózy pacientů s KP, pětileté přežití ve stádiu lokalizovaného nebo lokálně pokročilého KP dosahuje téměř 100 %, u metastatického KP je to pouze 29 %. Incidence KP se celosvětově zvyšuje ročně cca o 3 % a vyšší záchyt je tradičně ve vyspělých zemích. Toto souvisí s obecně delším dožitím populace a lepší diagnostikou.

Mezi jediné potvrzené rizikové faktory patří věk, etnický původ a genetická zátěž.K dalším rizikovým faktorům může patřit obezita, hypertenze, živočišné tuky v dietě, kouření a profesionální expozice kadmiu, herbicidům a pesticidům.Obecně platí, že čím je pacient starší, tím vyšší je i riziko diagnózy KP.

Nejvyšší riziko s ohledem na rasu je u Afroameričanů ve Spojených státech a na karibských ostrovech. Naopak jednu z nejnižších incidencí na světě zaznamenávají v Japonsku a Číně.
Možný preventivní účinek byl zkoumán u vitaminů C, D a E, selenu, vápníku, lykopenu a isoflavonoidů, signifikantní vliv ale nebyl nikdy spolehlivě prokázán.

Urologická klinika – 40 let od založení

Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze byla oficiálně zřízena 17. října 1975 a její nová budova v Praze na Karlově byla slavnostně otevřena 22. září následujícího roku.Je neodmyslitelně spojena se jménem jejího zakladatele, prof. MUDr. Eduarda Hradce, DrSc., který ji krátce po založení přivedl na vysokou profesionální úroveň.

Urologická klinika poskytuje komplexní odbornou diagnostickou a léčebnou péči v celém rozsahu urologie, s výjimkou transplantace ledvin. Pracuje zde několik týmů zaměřených na dětskou urologii, uroonkologii, dysfunkce dolních močových cest, urodynamiku, rekonstrukční operace močových cest, komplexní léčbu urolitiázy (kameny v močových cestách), endourologii, chirurgii nadledvin, plastických rekonstrukcí dolních močových cest, andrologii a laparoskopii. Je zde samostatné dětské oddělení, největší v České republice.

Klinika prošla úspěšně akreditací SAK v ČR v rámci akreditace nemocnice, ale i jako výukové centrum urologie a dětské urologie v rámci Evropských struktur.

„Pro svoji tradiční a dlouholetou špičkovou úroveňje vyhledávána kolegy i pacienty nejen z oblasti přirozeného spádu, ale i jako superkonziliární pracoviště k řešení komplikovaných případů z celé České republiky, ze Slovenska i jiných zemí,“dodává přednosta kliniky prof. Hanuš.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář