Odstranění nádoru jater metodou ALPPS. Operace malého Honzíka je u nás i ve světě jedinečná

Historicky nejmenší dítě na světe podstoupilo v IKEMu unikátní a náročný výkon v podobě odstranění nádoru jater metodou ALPPS. Devítiměsíčnímu Honzíkovi lékaři provedli tento typ jaterní resekce během dvou složitých operací. Při první mu uzavřeli žilní zásobení postižené poloviny jater a orgán rozdělili, po několika dnech pak při druhé operaci odstranili samotný nádor.

Honzíkovi bylo pouhých 5 měsíců, když se jeho rodiče dozvěděli, že trpí hepatoblastomem – velmi agresivním nádorem jater, kterým v Česku ročně onemocní průměrně 4 děti. „Bylo to hrozné. Najednou se nám převrátil život úplně naruby. Bylo strašné slyšet, že se musí rychle něco stát, nebo o Honzíka přijdeme,“ popisuje první okamžiky Honzíkova matka Renáta.

Následovala řada vyšetření, ultrazvuků, magnetické rezonance a biopsie. „Hepatoblastom se diagnostikuje nejčastěji u dětí v prvních 3 letech života. Léčba nádorů jater začíná u dětí předoperační chemoterapií, která ve většině případů významně zmenší nádor. Po vstupní chemoterapii následuje úplná chirurgická resekce nádoru, která poskytuje jedinou realistickou šanci na dlouhodobé přežití dětí s hepatoblastomem. S uvedeným léčebným postupem dokážeme ve FN Motol uspět u 85 % dětí s tímto typem nádoru. Pokud není ve výjimečných případech úplná resekce možná, je třeba zvážit možnost transplantace jater. A to byl právě případ Honzíka, u kterého rozsah postižení jater neumožňoval bezpečnou klasickou operaci, vysvětluje přednosta Kliniky dětské chirurgie FN Motol prof. MUDr. Michal Rygl, PhD.

Nakonec se Honzík dostal do IKEM, kde byl vyšetřen a kde přednosta Kliniky transplantační chirurgie doc. MUDr. Jiří Froněk, PhD. navrhl pro dítě nestandardní možnost operace metodou ALPPS. Honzík byl zařazen na čekací listinu k transplantaci jater, ale chirurgové se nejdříve pokusili část jeho jater zachránit. Doc. Froněk tedy provedl resekci, která se skládá ze dvou dílčích operací s odstupem několika dnů. „Při první operaci, která trvala téměř 5 hodin, se nám podařilo uzavřít žilní zásobení postižené poloviny jater a orgán rozdělit tak, že postižená část mohla částečně odumřít a ta zdravá naopak zesílit a zregenerovat během následujících dnů natolik, že převzala kompletně funkci celých jater. Při druhé operaci o 7 dnů později jsme pak odebrali tu část zasaženou nádorem,“ popisuje přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM doc. MUDr. Jiří Froněk, PhD. V IKEM tento postup lékaři využili v 15 případech, nikdy ale u takto malého dítěte. „Honzík je nejmladší a nejmenší pacient na světě, kterému metoda ALPPS zachránila život. Dle světového registru byly takto operovány předtím jen 3 děti, jednomu byl v té době 1 rok a dvěma 3 roky,“ doplňuje doc. MUDr. Jiří Froněk, PhD.

Po náročné rekonvalescenci a dalších 2 cyklech zajišťovací chemoterapie dostal Honzík a jeho rodina k jeho prvním narozeninám na konci srpna ten nejkrásnější dárek – veškerá vyšetření ukázala, že je v pořádku a játra fungují, jak mají.

Podcast: Co ještě o nové metodě řekl doc. Jiří Froněk

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář