Sinuhet by se divil, aneb jak při operacích nádorů mozku ochránit pacienta

Starověký egyptský lékař Sinuhet si sice troufl otevřít pacientovu lebku, rozhodně se nepouštěl do odstraňování jakékoliv tkáně v povrchových, natož pak hlubších oblastech mozku. Současná neurochirurgie se bez takovýchto zákroků již neobejde. Typickou situací, kdy se operační nástroje musí zanořit hluboko do citlivé nervové tkáně, jsou nádorová onemocnění.

 

Mozkovým nádorem onemocní v České republice každoročně asi 700 lidí. Jejich životní perspektiva bývá závislá převážně na tom, nakolik operační zákrok může nádor odstranit. „Nové technologie umožňují mnohem přesněji zobrazit strukturu mozkové tkáně i samotného nádoru, a rovněž funkční vlastnosti mozku. Za pomoci vyšetření nazvaného funkční magnetická rezonance umíme chirurgům ozřejmit, kde se v mozku daného pacienta s velkou pravděpodobností vyskytují která důležitá řídící centra a kudy vedou dráhy, předávající informace z těchto center dál do organismu,“ vysvětluje MUDr. Jiří Keller, Ph.D. z Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Na Homolce.

 

Nejen díky velmi přesné diagnostice, ale také díky novým postupům dnes chirurgové operují i takové mozkové nádory, do jejichž léčby by se dříve nepouštěli. „Pokud je nutné a současně možné, abychom nádorové onemocnění mozku řešili otevřenou operací, je naším důležitým úkolem pokud možno během zákroku nepoškodit okolní zdravou mozkovou tkáň,“ říká MUDr. Jan Klener, primář Neurochirurgického oddělení Nemocnice Na Homolce. K větší bezpečnosti a úspěšnosti operací přispívají nejen přesná diagnostika a zručnost operatéra. Nesmírně přínosné jsou rovněž metody, používané během operace Jsou to navigační systémy, použití elektrofyziologické funkční kontroly, fluorescenční zobrazení nádoru, či zobrazení magnetickou rezonancí během operačního výkonu.

 

AUDIO: Jaké přístupy používají neurochirurgové během operace mozku nám vysvětlí Jan Klener, primář Neurochirurgického oddělení Nemocnice Na Homolce.

 

Někdy je u pacientů, kteří trpí nádorem rostoucím v oblasti řečových center, nezbytné kvůli ochraně této funkce mozku operovat při plném vědomí – hovoří se o takzvané awake operaci. Jak vysvětluje PhDr. Lenka Krámská, Ph.D., neuropsycholožka, u těchto operací je potřebná právě její pomoc: „Než začne neurochirurg odstraňovat nádor, provádí se takzvaný brainmapping, kdy se elektrickými impulsy postupně přechodně vyřazují z funkce malé okrsky mozku. Pacientům jsou během toho předkládány různé úkoly, zaměřené na jejich řečové schopnosti. Ve chvíli, kdy se tyto schopnosti naruší, je identifikována funkčně důležitá oblast, které je potřeba se vyhnout. Tímto postupem ověřujeme, že operace nepoškodí důležité funkce.“ Každý rok neurochirurgové operují na Homolce na 2600 pacientů, z nich zhruba 250 tvoří nemocní s nádory mozku a přilehlých struktur.

 

AUDIO: Operaci mozku prodělal David Komárek, kterého  během zákroku vzbudili.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář