Letos uplyne 15 let od zavedení metody hluboké mozkové stimulace u nás!

Letos uplyne 15 let od zavedení metody hluboké mozkové stimulace u nás!
Hluboká mozková stimulace je chirurgická léčba různých vnějších příznaků neurologických onemocnění, většinou příznaků Parkinsonovy choroby, jako třes, svalová ztuhlost, zpomalení pohyblivosti a obtíže při chůzi.

 

První  čeští pacienti byli touto metodou ošetřeni v  Neurologické klinice VFN  na jaře roku 1998. Ve spolupráci s Nemocnicí Na Homolce byla zavedena hluboká mozková stimulace již u 165 nemocných. Vedla ke zlepšení kvality jejich života, prodloužila se u nich hybnost, snížilo se množství  léků a řadě z nich umožnila metoda  návrat k původní profesi.

 

Co je hluboká mozková stimulace?

 

Jde o implantaci tenkých elektrod do přesně vymezených míst v mozku. Elektrody jsou napojeny na neurostimulátor, umístěný v podkoží na hrudníku, který do nich vysílá rychlé elektrické pulzy. Tím se změní chování stimulovaných mozkových center a dojde ke zlepšení klinických projevů nemoci.
Hluboká mozková stimulace se používá v léčbě pokročilé fázi některých neurologických onemocnění, které již nelze léčit léky. Jde především o Parkinsonovu nemoc, která se projevuje těžkým zpomalením pohybů a svalovou ztuhlostí a dále o tzv. dystonické syndromy, u kterých dochází k neovladatelným pohybům a křečím většiny svalů v těle. Používá se také v léčbě těžkého třesu končetin, léčbě chronické bolesti a v posledních letech také u epilepsie a depresí.

 

Poprvé u nás centrum zavedlo tuto metodu  v roce 1998 u pacienta s těžkým třesem, tedy necelý rok po jejím oficiálním uznání v USA a deset let po jejím objevu ve Francii. Centrum je tvořeno týmem lékařů Neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty UK a Nemocnice Na Homolce v Praze.
I u dětských pacientů často zabránila těžké invalidizaci a nabídla zlepšení motorického vývoje.

Úspěch této náročné operace závisí jak na bezchybném operačním zákroku, ale i na vhodném výběru pacienta a správném pooperačním vedení. Ne každý pacient je pro tuto léčbu vhodný. Úkolem odborného týmu je vybrat a procesem provést jen takové pacienty, u kterých lze dobrý efekt léčby očekávat.

 

Elektrická stimulace/povzbuzení/ v daném místě mozku některé signály zablokuje a jiné posílí. Je schopna ovlivnit také vzdálená místa v mozku, se kterým je stimulované místo anatomicky propojeno, čímž dojde k „přeprogramování“ a potlačení původně chybného způsobu řízení pohybu pacienta. Výzkumu účinků hluboké mozkové stimulace proto pražské centrum věnuje velkou pozornost a patří také v tomto ohledu mezi špičková světová pracoviště.

 

MUDr. Dušan Urgošík, z radiační neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce už vysvětlí, jak se provádí hluboká mozková stimulace a kterým pacientům pomáhá.

Rozhovor si poslechněte ZDE

Příběh Romany Skály Rosenbaum si poslechněte, byť mladá už dokázala mnohé a je silná pořád se svými dvěma syny v boji s chorobou, která se nazývá Parkinsonova nemoc.

Rozhovor si poslechněte ZDE

 

Šárka Málková, redakce Zdraviamy.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář