Pomoc kardiakům: První úspěchy české telemedicíny

Zdravotní pojišťovny začaly od července proplácet úhrady dálkové monitorace kardiakům. Díky domácímu monitoringu se pacienti dostávají do péče specialistů dříve, než sami zaznamenají první příznaky zhoršení stavu.

V České republice se dálkový monitoring používá zejména u pacientů, kteří mají implantovaný kardiostimulátor či kardioverter-defibrilátor (ICD) a jsou ohroženi vznikem arytmické bouře, případně sérií nesprávných výbojů. U nich existuje riziko náhlé srdeční smrti a také v případě zhoršení stavu dochází k většímu počtu správných elektrických výbojů. V současné době počet pacientů s těmito přístroji narůstá.

„Nemocných s poruchou srdečního rytmu sledovaných na dálku je v České republice přibližně 2500 ve více než 10 kardiovaskulárních centrech, ale doufáme, že jejich počet poroste. Celosvětově technologii dálkového sledování využívá více než milion pacientů a výsledky dlouhodobých studií ukazují, že tato poměrně jednoduchá technologie jednoznačně zvyšuje kvalitu života nemocných, zlepšuje jejich spolupráci s lékaři a současně je efektivní z hlediska vynaložených nákladů,“ uvádí prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., MBA, přednosta 1. interní kardiologické kliniky LF UP a FN Olomouc a jeden ze zakladatelů telemedicíny v ČR.

AUDIO: Pojem telemedicína vysvětlí profesor Miloš Táborský, přednosta kardiologické kliniky FN Olomouc.

Monitorovací jednotka pacienta tzv. Cardiomessenger stojí přibližně 1000 EUR a je funkční po celou dobu životnosti implantátu, která se pohybuje od 5 do 8 let. Náklady na zajištění přenosu datových zpráv nejsou vzhledem k poklesu telekomunikačních služeb vysoké. Úhradová vyhláška zatím neřeší náklady na pracovníky, kteří hodnoty pacientů sledují a vyhodnocují.

AUDIO: Vladimír Mejstřík, po dvou ablacích fibrilace síní, má implantován BioMonitor.

Dálkový monitoring je vhodný i pro pacienty s dalšími diagnózami jako je například cukrovka , vysoký krevní tlak, plicní arteriální hypertenze, antikoagulační léčba warfarinem, rizikové těhotenství, transplantace a další.

Aplikaci telemedicíny (společně s dálkovou monitorací poruch srdečního rytmu) provádí odborníci Národního telemedicínského centra FN Olomouc.  V současné době zde 18 lékařů a technických pracovníků sleduje 700 pacientů v pěti klinických oblastech. Populace stárne a tím pádem narůstají chronická onemocnění a zvyšují se náklady na zdravotní péči narůstá i význam telemedicíny a podpora projektů v rámci EU.

Více informací naleznete na: www.ntmc.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář