Na Homolce umí díky nové metodě opravit šetrně srdce po těžkém i

Lékaři Nemocnice Na Homolce zavádějí novou metodu šetrné léčby srdce poškozeného těžkým infarktem. Výduť (aneurysma) srdeční komory, která se časem v důsledku této choroby vytvoří, dokáží pomocí nového postupu zmenšit. Po tomto zákroku pak srdce mnohem lépe funguje. „Díky tomu, že se nově část výkonu provádí pomocí katetru zavedeného do bijícího srdce skrz cévy, je metoda mnohem šetrnější, než podobná operace prováděná při chirurgicky otevřeném hrudníku a mimotělním oběhu. Odpadá tak řada komplikací s tím spojená,“ uvedl primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce profesor MUDr. Petr Neužil, CSc.  Ani nová metoda se však bez chirurga neobejde, protože určité instrumenty musí malými řezy v podžebří zavést do srdce, kde s nimi pracuje.

Výduť, byť i malá, má negativní vliv na stažlivost, a tedy i na výkonnost srdce. Když se onemocnění neléčí, má pacient velké potíže, srdce mu selhává a v nejhorším případě mu hrozí i náhlá smrt. Možnosti léčby jsou však značně omezené – léky zabírají jen částečně. „Patrně nejúčinnější cestou je výduť, tedy jakýsi nefunkční vak, stáhnout, sešít a vyřadit z oběhu. Tím srdeční komora zmenší svůj objem a zlepší se její funkce. Výkon tak může zlepšit prognózu nemocného a zabránit vývoji srdečního selhání,“ vysvětlil profesor Neužil.

Operaci nyní v Nemocnici Na Homolce podstoupil čtyřiasedmdesátiletý muž, který před deseti lety prodělal těžký infarkt. Za deset let se mu v levé komoře vytvořila výduť, která mu působila velké obtíže. Trpěl velkou dušností i otoky nohou. „Nemocný se hned po zákroku cítil mnohem lépe než dřív, výkonnost jeho srdce se znatelně zlepšila,“ uvedl primář Kardiochirurgického oddělení MUDr. Ivo Skalský, MBA, který společně s profesorem Neužilem pacienta operoval.

Odstranění výdutě levé komory se dosud provádělo při rozříznutí hrudní kosti a s tím, že pacient je při operaci napojen na mimotělní oběh (srdce po dobu operace nefunguje a jeho činnost nahrazují přístroje). Velká rána na hrudi a mimotělní oběh s sebou nesou riziko možných dalších komplikací  – například špatné hojení rány, vznik infekce nebo mozkové příhody. Proto odborníci stále hledají cesty, jak srdce operovat co nejšetrněji (miniinvazivně), aby se těmto komplikacím vyhnuli.

Právě jednou z těchto možností je nová metoda. Kardiochirurg se dostane dvěma malými řezy v podžebří do levé srdeční komory, kde propíchne jehlou srdeční přepážku a vnikne tak do pravé komory. V tomto místě se setká s katetrem kardiologa, který ho sem zavede z opačné strany krční žílou. Poté oba v těsné spolupráci pomocí instrumentů umístí na určená místa kotvičky propojené vodičem a stáhnou. Díky tomuto zákroku aneurysma téměř vymizí a zmenší se tím celkově objem levé srdeční komory, která pak mnohem lépe funguje.

„Jsme rádi, že se nám výkon podařilo provést tímto miniinvazivním přístupem a ušetřili jsme pacienta rizik spojených se zákrokem samotným. Navíc jeho rekonvalescence bude určitě o několik týdnů  kratší, než kdybychom mu museli rozříznout hrudní kost, “ říká dr. Skalský.  Dodává, že s tímto typem operací se v Nemocnici Na Homolce počítá i do budoucna.

V České republice jsou kardiovaskulární onemocnění hlavní příčinou úmrtí u 49 procent mužů a 55 procent žen. Onemocnění srdečních tepen jsou způsobena nejčastěji aterosklerózou, tedy ukládáním tuků a jiných látek do jejich stěn. Vytvářejí se v nich aterosklerotické pláty, které je zužují a zabraňují tak dostatečnému prokrvení srdečního svalu (ischemická choroba srdeční). Potíže se projevují zejména při námaze, pacient se zadýchává a mívá bolesti na hrudi.  Jednou z těžších forem této choroby je infarkt myokardu, kdy část srdeční tkáně odumírá v důsledku přerušení přívodu krve k srdečním buňkám. Nejčastější příčinou infarktu je prasklý aterosklerotický plát, který způsobí vznik krevní sraženiny uvnitř tepny. Sraženina tepnu ucpe a znemožní průtok krve. Srdce tak není zásobeno kyslíkem a část tkáně odumírá. Pokud se pacientovi dostane včas pomoci, infarkt ve většině případů přežije. Srdeční sval je však již jednou poškozen a pacient může mít různé potíže. Jednou z nich je právě i vznik výdutě levé srdeční komory.

Kardiologové Nemocnice Na Homolce ve spolupráci se špičkovými zahraničními odborníky se v současné době stále více zaměřují na nové možnosti léčby závažného onemocnění srdce. V poslední době realizovali řadu světově unikátních výkonů, které byly součástí mezinárodních studií. Posledním takovým zákrokem byla v červenci 2013 bezdrátová stimulaci levé srdeční komory. Na jaře 2013 začali léčit diastolické srdeční selháním vytvořením otvoru v přepážce srdečních síní a o několik měsíců dříve operace dvojcípé chlopně. Použili také zákrok určený ke zmenšení dutiny rozšířené levé komory, kterému se říká remodelace. Na konci roku 2012 začali se zaváděním kardiostimulátoru přímo do srdce a v červnu 2012 implantovali pacientovi speciální stimulátor pro zlepšení činnosti selhávajícího srdce.

Oddělení PR a komunikace
Nemocnice Na Homolce

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář