Proč je stále více alergií?

Žijeme v moderní době, která s sebou přináší mnoho vymožeností, o nichž se našim prarodičům ani nesnilo. Avšak přes veškerý pokrok, a to také pokrok v klasické medicíně, narůstá počet některých chronických onemocnění, která byla před dvěma sty lety spíše ojedinělá…

Jak je možné, že před sto padesáti lety byl výskyt alergie téměř zanedbatelný, zatímco v druhém desetiletí třetího tisíciletí trpí alergií téměř 30-40 % populace? Kde se stala chyba a jaký je rozdíl mezi člověkem, který žil před sto padesáti lety, a člověkem dnešním? Současný jedinec je především ovlivněn silnou emocionalitou naší doby, která se dá shrnout do tří slov: soutěž, zápas, konkurence. A všechny tyto emoce od něj vyžadují jistou dávku zdravé agresivity a také kreativity.

Podle čínského pentagramu má agrese souvislost s rovnováhou jater a jejich dceřiných orgánů. Přílišná agresivita nebo naopak malá schopnost sebeprosazení (nízká asertivita) stimuluje prostřednictvím hormonů a vegetativního nervového systému činnost jater na jedné straně příliš mnoho a na straně druhé zase málo. Tak vzniká v okruhu orgánů jater stres, který provází nízká samodetoxikační schopnost a konečným důsledkem je pak nahromadění toxinů. Kruh se uzavírá v  okamžiku, kdy se toxické zatížení jater začne zpětně promítat do psychiky člověka a přivádí ho k afektivnímu chování – jedinec trpí častým hnutím mysli a výlevy emocí.

Existuje několik základních možností, jimiž lze reagovat na agresi přicházející zvenčí, z bezprostředního okolí nebo od blízkého člověka. Pomineme-li agresi fyzickou, rozumíme pod pojmem agrese situaci, kdy útočný člověk někoho neustále kritizuje, „naváží“ se do něj slovy, pořád mu něco vytýká. A jaká jsou východiska ze situace pod palbou neustávající kritiky?

  • Uznávat svoji vinu, uzavřít se do sebe a mlčet. V lepším případě vyřazuje taková reakce člověka z komunikace s okolím, v horším případě se nahromaděná agrese obrací proti kritizovanému člověku v podobě nějakého autoimunitního onemocnění
  • Pohádat se s agresorem a nenechat si určité věci líbit. Ze zdravotního hlediska je to určitě prospěšnější než řešení první – pokud hádka jako důsledek stresové situace vznikne v pravý okamžik a trvá krátce, aniž by pak v mysli bránícího se přetrvávalo vnitřní napětí. Pokud člověk reaguje podrážděně na každou výtku, lze v tom již vystopovat počínající psychosomatický základ alergie.
  • Umět převést kritiku nebo výtky do vtipu, je řešením nejlepším. Člověk ovšem musí být schopen vtipným bonmotem nebo poznámkou okamžitě po agresi „kontrovat“ protivníkovi a po vzoru asijských bojových umění jej nechat, aby se „dostal“ svou vlastní zbraní, tedy agresí. Jak toho dosáhnout v každé napjaté situaci, i to učí metoda C.I.C. Lidé, kteří jsou zvlášť vtipní, to vždy mají v životě jednodušší, jsou úspěšnější a vyhledávanější.

Nezapomínejme ovšem, že za posledních sto padesát let se toho v životním prostředí hodně změnilo. Keltští druidové tvrdili, že poklady, které v sobě Země ukrývá, se mají v Zemi ponechat. V dnešní moderní době se však ze Země těží všechno, co je člověku k nějakému užitku, včetně uhlí, zemního plynu, ropy, kovových rud… Chemický a hutní průmysl tyto suroviny ve velkém měřítku zpracovává a připravuje tak jejich cestu, či cestu zplodin po jejich spalování, do životního prostředí a z něj do člověka. Staré alchymistické pravidlo praví, že „jak nahoře, tak dole“. Pokud je tedy nějaká chemická látka nově rozmístěna v životním prostředí, dříve či později dojde k vyrovnání její koncentrace v celé populaci. V dnešní moderní době neexistuje žádné lidské tělo bez toxického zatížení. A pokud jde o detoxikaci organismu metodou C.I.C., je jí míněna metoda postupného a systematického zbavování se celého chemického koktejlu, umíchaného z toxinů vyskytujících se v životním prostředí a ve stravě. Výsledkem tohoto procesu může být například úplné zbavení se alergie, jak jsme tomu byli nesčíslněkrát svědky v našich detoxikačních praxích C.I.C.

Mnoho zdraví a úspěchu nejen při zbavování se alergických potíží a krásné dny přeje
Ing. Vladimír Jelínek

 

Svého terapeuta naleznete ve všech krajích. Informace na www.joalis.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář