Projekt s názvem Vdechněte inhalátorům nový život,

Češi ročně spotřebují přes 3,5 milionu respiračních inhalátorů, což představuje více než 135 tun odpadu. Podle průzkumu agentury STEM/MARK se ovšem jen čtvrtina z nich po použití vrátí zpět do lékáren. Obaly od léčiv tak často končí v kontejnerech a představují vážnou zátěž pro životní prostředí. Zajistit, aby se co nejvíce inhalátorů vrátilo do lékáren, je cílem projektu s názvem Vdechněte inhalátorům nový život, který spustila farmaceutická společnost GlaxoSmithKline (GSK) ve spolupráci s Českou lékárnickou komorou.

Choroby dýchacího ústrojí, jako jsou astma nebo CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc), patří v České republice k vůbec nejčastějším. Dle statistik jimi trpí až 2 miliony Čechů. Řadě z nich k normálnímu životu pomáhají právě respirační inhalátory. Po jejich spotřebování nebo uplynutí lhůty použitelnosti je však do lékáren pravidelně vrací pouze čtvrtina pacientů. Více než dvě třetiny je většinou hází do běžného směsného odpadu. „Rádi bychom tento trend změnili, proto spouštíme projekt „Vdechněte inhalátorům nový život“. Projekt bude zahájen kampaní, jejímž cílem je především zvýšení počtu inhalátorů vrácených do lékáren a snížení množství odpadu, který představují, pokud končí v odpadkovém koši,“ uvedla PharmDr. Monika Horníková, generální ředitelka společnosti GSK.

Kvůli zbytku léčiva a aerosolovým náplním, které obsahují, mohou obaly od inhalátorů znamenat výrazné nebezpečí znečištění krajiny, a zanechat tak významnou uhlíkovou stopu. V České republice se jedná o více než 19 tisíc tun CO2e# ročně, což je přibližně stejné množství emisí, jako kdybychom vozem střední třídy o obsahu 1,4 litru objeli 2 600 krát celou zeměkouli. „Zpětný odběr obalů výrobků nejen chrání životní prostředí, ale také přispívá k dalšímu využití surovin, které by jinak skončily na skládkách. Inhalátory jsou navíc problematické tím, že mohou obsahovat zbytky účinných látek.
I takovou drobností, jako je vrácení použitého inhalátoru do lékárny, může každý přispět k ochraně prostředí, ve kterém žije,“ poznamenal Ing. Milan Havel z ekologického sdružení Arnika.

Průzkum STEM/MARK zároveň odhalil velké mezery v informovanosti veřejnosti o správném zacházení s použitými léčivy. Nejčastěji totiž lidé inhalátory do lékáren nevrací kvůli tomu, že o této možnosti nevědí (58 %) nebo věří, že inhalátory neobsahují škodlivé látky (33 %). „Dle průzkumu by ale více než 80 % respondentů recyklaci použitých inhalátorů uvítalo. Proto jsme se do tohoto projektu zapojili. Lékárníci budou pacienty o možnostech zpětného odběru informovat přímo při vyzvednutí léků. Zapojí se také do monitorování počtu vrácených inhalátorů, které bude probíhat po dobu minimálně šesti měsíců,“ uvedl PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory.

Kampaň vychází z dlouhodobé CSR* strategie společnosti GSK, která se výrazně věnuje ochraně životného prostředí. „Do roku 2020 jsme se zavázali snížit svou uhlíkovou stopu o 25 %, do roku 2050 by měl veškerý provoz společnosti v ČR představovat nulovou uhlíkovou stopu,“ doplnila PharmDr. Monika Horníková.

Více informací o kampani naleznete na www.inhalatory.net.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář